Större risk för fallolyckor under höst- och vinterhalvår

Äldre personer över 65 år har en större benägenhet att falla när den mörka årstiden infaller. Det visar ny forskning gjord av Vikman vid Luleå tekniska universitet. Resultatet av forskningen visar något som ingen annan forskning tidigare har upptäckt, nämligen att antalet fall kan kopplas till dagsljusets längd, vilket innebär att äldre i det egna hemmet löper större risk att falla under höst och vinterhalvåret än under våren och sommaren. 

Anledningen till de ökade fallolyckorna under den mörka årstiden är ännu okla men forskarna tror att dålig belysning hemma kan vara en förklaring. En annan kan vara att dagsljusets längd påverkar den biologiska rytmen som i sin tur skulle kunna påverka den motoriska kontrollen.

- Vi vet inte svaren i dag, det här behöver vi forska vidare om, säger Irene Vikman forskare vid Institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet.

- Kanske finns svaren också i förändringar som till exempel påverkan av våra hormoner, som melatonin. Melatonin är ett väldigt ljuskänsligt hormon som påverkar vår dygnsrytm. Kanske kan det förklara antalet ökade fall bland äldre när dagarna är kortare. 

Publicerad 2011-08-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 augusti 2011 - 13:22 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår