Stora Gerontologipriset till Lars Andersson

Lars Andersson, professor i åldrande och äldre och en av Äldrecentrums forskningsledare, har fått Stora Gerontologipriset. Stora Gerontologipriset har delats ut av Sveriges Gerontologiska Sällskap sedan 2003.

Juryns motivering: Stora Gerontologipriset går i år till professor Lars Andersson som ett erkännande för hans många vetenskapliga bidrag till socialgerontologin. Hans forskning har bidragit till att kasta omkull flera myter om äldre och åldrande. Han har författat en lång rad vetenskapliga publikationer, arrangerat internationella konferenser, startat den första internationella open-access tidskriften inom socialgerontologi (International Journal of Aging and Later Life),varit en drivande kraft i flera vetenskapliga föreningar (han var t.ex. ordförande för International Sociological Association’s Research Committee on Aging och Nordisk Gerontologisk Förening) och var en av initiativtagarna till och ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap. Lars Andersson har under flera decennier bidragit till att sätta studier av äldre, åldrande och äldreomsorg på agendan och har därmed varit med om att sätta den svenska socialgerontologin på den internationella kartan.

Publicerad 2013-04-18
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 april 2013 - 09:41 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår