Stöd till anhöriga – en utmaning

Anhöriga utför närmare 70 % av vården av närstående i ordinärt boende. Att vårda en närstående är en svår och arbetskrävande uppgift förenad med både sorg och oro. Samtidigt känner anhöriga en glädje och en känsla av tillfredsställelse av att vårda. För att anhöriga skall orka vårda behövs ett bra stöd från kommunen.

Stiftelsen Äldrecentrum har det senaste året gjort tre studier där stödet till anhöriga har varit fokus. Inledningsvis gjordes en kartläggning av stödet i Stockholms län. Den visade att samtliga kommuner erbjöd dagverksamhet, växelvård och avlastning som indirekt stöd till anhöriga och cirka hälften av kommunerna hade någon form av anhörigcentral eller anhörigträff. 

Två av studierna gällde anhörigstödet på Södermalm respektive Sundbybergs stad, där anhöriga fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter.  Resultaten visar att stödet måste vara flexibelt och utgå från den enskilde anhörigas situation.  I likhet med tidigare forskning visade studierna att de viktigaste stödformerna var avlastning så den anhöriga får möjlighet till sammanhängande vila.  Information om den närståendes sjukdom och andra anhörigas situation skapade också trygghet för de anhöriga. Insatser som också uppskattades var enskilda samtal och kontakt med anhörigkonsulent, demenssjuksköterska, anhörigkurator samt kurator och psykolog på minnesmottagningen. Samtidigt som resultaten visar att det fanns ett stort behov av stöd till anhöriga, framkom också att anhöriga i det längsta tvekar att ta emot hjälp.

Senaste rapporterna om anhöriga som Äldrecentrum publicerat är:

Anhörigstöd en livlina
Utvärdering av Sundbybergs stads stöd till anhöriga som vårdar en närstående.
Ingrid Hjalmarson (2010) Stiftelsen Äldrecentrum 2010:1

Inget är omöjligt!
- Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående på Södermalm.
Eva Norman (2009) Stiftelsen Äldrecentrum 2009:10

Stöd till anhöriga
-
 Kartläggning av projekt startade med statliga stimulansbidrag i Stockholms län 2005-2007.
Jenny Österman (2009) Länsstyrelsen Stockholms län rapport 2009:5

Alla rapporter hittar du under "Publicerat"


 

Publicerad 2010-11-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 november 2010 - 15:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår