Stöd till äldre att välja hemtjänst

Studier visar att äldre och deras anhöriga är positiva till att få välja hemtjänst men att de tycker att det är svårt. De flesta har aldrig tidigare varit i kontakt med denna typ av verksamheter. Därtill framförs ofta önskemål om mer lättillgänglig information. På äldreomsorgssajten Seniorval.se hittar du just nu en temasatsning för att underlätta valet av hemtjänst.

- Vi erbjuder konkreta tips och guider kring att välja hemtjänst. Exempelvis en checklista med förslag på frågor att ställa, tips hur man tolkar olika kvalitétsutvärderingar, svar på vanliga frågor och reportage med erfarenheter från andra att inspireras av. Utan kunskap vet du inte vad du ska efterfråga och kan inte utvärdera olika alternativ. Vi jobbar för att inspirera och höja kunskapsnivån om hemtjänst och därigenom underlätta valet, säger Pernilla Kristoffersson som är en av initiativtagarena till sajten.

Seniorval.se lanserades 2012 av Pernilla och hennes kollega Fanny Westerberg. De hade själva hjälpt äldre anhöriga i processerna kring att välja äldreomsorg och kände att det saknades en bra informationssajt på området.

- Tanken är att Seniorval.se ska vara ett komplement till det informationsmaterial som kommuner kan erbjuda. Många handläggare och anhörigkonsulenter som Seniorval.se har kontakt med tipsar äldre och anhöriga om sajten för att ge dem ytterligare ett verktyg i processen att välja. Vi tänker ju mer information desto bättre, säger Pernilla.

Seniorval.se samarbetar med en rad organisationer inom äldreomsorg och seniorliv kring sitt material. Äldrecentrum är en av dessa.

Uppe till höger hittar du länken till Seniorval.se

Publicerad 2013-11-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 november 2013 - 13:36 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår