Stiftelsen Solstickan utlyser postdoc-bidrag inom området äldres villkor och åldrande

Fokus i den planerade forskningen bör ligga på äldres hälsa, levnadsvillkor eller deltagande. Det kan också vara fråga om vård och omsorg av äldre och/eller bemötandefrågor, liksom om psykisk funktionsförmåga.

Bidraget omfattar ett års lön och bidragsformen syftar till att ge yngre nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Sökande ska ha avlagt sin doktorsexamen högst tre år före ansökningsdatum.

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december på adress: Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm. Beslut om fördelning fattas av Stiftelsens styrelse i mars/april månad. 

För mer information, se information på Stiftelsen Solstickans hemsida: http://www.solstickan.se/Forskarstipendium_och_postdoc/Postdoc/

Publicerad 2015-11-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 november 2015 - 17:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår