Startskottet har gått för ArbetSams spridning

Leonardo da Vinci-projektet "Transfer and Development of ArbetSam´s Results", TDAR, har kört igång. I början av oktober samlades åtta nya projekt inom EU:s Leonardo da Vinci-program för livslångt lärande vid Universitets- och högskolerådet för en genomgång av hur de nyligen beviljade projekten ska genomföras. Det blev startskottet för ArbetSams spridning i Europa, eller "Transfer and Development of ArbetSam´s Results" som projektet döpts till.


Målet med TDAR är att sprida ArbetSams pedagogiska metoder och samverkansformer till andra EU-länder. För att det ska bli möjligt ska handböcker, skrifter, manualer med mera översättas. Därefter ska allt anpassas och utvecklas för att passa respektive lands förutsättningar.

— Varje land måste hitta lämpliga organisationer eller myndigheter som man kan samverka med. Men det är viktigt att alla utgår från grundtankarna i ArbetSam, det vill säga bygget av lärande arbetsplatser, samarbete mellan utbildning och arbetsplats, samt att ansvaret för språkutvecklingen ska delas mellan de som redan kan språket och de som ska lära sig, säger Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare i ArbetSam.

Konferens i Tyskland
I mitten av oktober samlades de medverkande parterna i TDAR i Stockholm. På agendan stod bland annat ansvarsfördelningen. I slutet av mars är det dags för det andra mötet som äger rum i Jena i södra Tyskland. Då kommer också en konferens att anordnas.

Arbetet med att översätta ArbetSams material till engelska pågår just nu som bäst. Det sker inom ramen för ArbetSam och beräknas vara klart i mitten av november. Varje land får sedan översätta materialet från engelska till sitt eget språk. En hemsida för projektet har redan skapats och ligger på Stiftelsens Stockholms läns Äldrecentrum webb. Vidare planeras för ett nyhetsbrev med utgivning fyra gånger per år.

Medverkande i TDAR

Sverige
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är projektägare Från Sverige deltar även Lidingö kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stadTyskland
Interculture, Universitetet i Jena — en institution för interkulturella frågor

England
Oxfordshire Skills Escalator Centre — en organisation som arbetar med arbetsplatslärande och språkutveckling i olika branscher framförallt inom vård- och omsorg

Spanien
Nazaret culture centre — en yrkeshögskola i Baskien

Belgien
Katolieke Hogeschool Limberg — en högskola för vård- och omsorgsutbildning

 

Publicerad 2013-11-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 november 2013 - 20:22 © Äldrecentrum

Konakt

Kerstin Sjösvärd
Projektledare

kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
Tel: 08-690 58 82

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår