Språkombudsutbildning hösten 2014

– att arbeta med språkutveckling inom äldreomsorgen
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum startar en utbildning till Språkombud. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen som vill utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskaper i svenska eller svårigheter med muntlig och skriftlig kommunikation. I utbildningen ingår också att arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling. Utbildningen är framtagen i samverkan med Södertörns Högskola och Stockholms universitet.

Språkutveckling
Äldrecentrum har sedan 2008 erbjudit språkombudsutbildning för anställda i länets äldreomsorg. Till grund för utbildningen av språkombud ligger tanken att språk är något som utvecklas gemensamt i det sociala sammanhang man befinner sig. Språkombudsutbildningen syftar till att utbilda resurspersoner på arbetsplatserna som kan stötta kollegor i deras språkutveckling samt tillsammans med chef medverka i att kommunikationen stärks på hela arbetsplatsen.

Målet med kursen är att ge kursdeltagare och deras chefer ökad medvetenhet och kunskap om språkanvändning och lärande på arbetsplatsen, konkreta verktyg samt inspiration till utvecklingsarbete när det gäller kommunikationen i arbetet. Deltagarens chef bjuds in att delta första och sista dagen av utbildningen.                          

Innehåll

• Skrift och samtal inom äldreomsorgen
• Att lära sig svenska som vuxen
• Att ha kort utbildningsbakgrund
• Konkreta exempel och metoder för stöttning, 
  och språkutveckling på en arbetsplats.
• Kreativt skrivande
• Reflektion
• Dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

Förutsättningar för deltagande
Deltagarna behöver ha goda kunskaper i svenska och vilja att engagera sig som språkombud för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Regelbunden kontakt mellan chef och språkombud är en förutsättning. Kursdeltagarna kommer att behöva viss tid mellan träffarna för förberedelser och hemuppgifter, upp till en halv arbetsdag per gång.

Kursens upplägg
Utbildningen består av sex kursdagar under perioden november 2014 – mars 2015. Kursen hålls mellan kl. 9.00 – 16.00 vid samtliga tillfällen. Utbildningen startar den 6 november. Övriga utbildningsdagar är 27/11, 18/12, 13/1, 4/2 och 12/3. Under utbildningen kommer kursdeltagarna att delta i föreläsningar, diskutera vad som kännetecknar en språkutvecklande och lärande arbetsplats samt utveckla den egna rollen på arbetsplatsen.
Första kursdagen ägnas förmiddagen åt att ge chef samt kursdeltagare information om arbetsplatslärande och hur språkombud tillsammans med chef och andra nyckelpersoner för lärande på arbetsplatserna (exempelvis dokumentationsstödjare, reflektionsledare, kompetensombud eller liknande funktioner) kan samverka i att skapa språkutvecklande och lärande arbetsplatser.
Varje föreläsare involverar gruppen i diskussion och reflektion om sitt ämne. Föreläsningarna anknyts till språkombudens uppgift, att stötta språkutvecklingen på arbetsplatsen och att stötta kollegor.  Mellan utbildningstillfällena får deltagarna med sig uppgifter till arbetsplatsen för att på ett enkelt sätt få fler involverade.

Plats: Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 8 trappor. Eniro >>
Resväg: Du kan ta 3:ans buss eller linje 70 via St. Eriksplan till Torsplan. Därifrån är det ca 5-minuters promenad till Äldrecentrum.
Kursavgifter: Utbildningen kostar 5 000kr + moms/pers. Priset inkl kursmaterial samt kaffe.
Kursledare: Kerstin Sjösvärd, tidigare huvudprojektledare för SpråkSam och ArbetSam och lärare i vård och svenska som andraspråk. Kerstin har under de senaste tio åren arbetat med språkutveckling och arbetsplatslärande inom äldreomsorgen och har i samverkan med bland andra Stockholms Universitet och Södertörns högskola utformat språkombudsutbildningen.
Anmälan : Görs via länken här >> senast den 17 oktober 2014. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

För frågor kontakta:
Kerstin Sjösvärd, kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
Tel. 08 690 58 82 eller Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39.

 

Publicerad 2014-08-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 augusti 2014 - 14:05 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår