Språkinlärning ökar minnesförmågan

Inlärning av språk påverkar vår associativa minnesförmåga i positiv riktning. Det associativa minnet gör att vi bland annat kan koppla ihop namn med ansikten och orientera oss i en okänd miljö. Martin Lövdén, fil. dr. i psykologi vid ARC, påvisar i en färsk forskningsstudie, tillsammans med Johan Mårtensson, doktorand i psykologi, att språkinlärning ökar vår mentala kapacitet.

– Hjärnan är inte någon stabil, stationär sak. Den ändras efter omgivningen och är beroende av vad man engagerar sig i. Den mentala kapaciteten påverkar hjärnans utveckling. Att lära sig språk handlar inte bara om att lära sig nya ord, man förändrar hjärnans kapacitet även när det gäller andra saker än språklig förmåga, säger Martin Lövdén.

Att socialt, mentalt och fysiskt aktiva människor utrustas med bättre kognitiv förmåga som äldre, är redan känt genom epidemiologiska studier. Martin Lövdén undersöker i sin tur vilken typ av aktiviteter som är gynnsamt för människors minnesfunktioner och hur aktivitet påverkar hjärnan.

Martin Lövdén och Johan Mårtensson har i sin forskningsstudie studerat ett 20-tal personer som går militärens tolkskola, där studierna är avancerade och studietakten extremt hög, vilket innebär maximal mental träning. Personerna testas före utbildningsstart och tre månader in i utbildningen. Vid undersökningstillfällena genomgår de minnes- och intelligenstester, och deras hjärnfunktion och hjärnstruktur mäts med magnetkamera. Forskningen påvisar att tolkstudenternas associativa minnesförmåga ökar i och med deras utbildning. Men:
– Joggar man i tre månader får man bra kondition, och slutar man träna så försämras konditionen. Det mesta tyder på att även minnesfunktionen är en färskvara, säger Martin Lövdén.

Forskningsstudien heter: “Do Intensive Studies of a Foreign Language Improve Associative Memory Performance?”.

Publicerad 2011-03-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 mars 2011 - 11:36 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår