Språket - det viktigaste verktyget för kommunikation

Inom vård och omsorg är människan det viktigaste. Därför blir förmågan att kommunicera det viktigaste verktyg som man har. Utan språket kan den äldre inte berätta vilken omsorg som man önskar eller vilka behov man har. Därför är det väsentligt att personalen kan språket. 

För att visualisera vardagssituationen inom vård och omsorgen där språket är i fokus har SpråkSam spelat in ett filmklipp. Filmen utspelar sig på Skoga Omvårdnadsboende i Solna, Stockholm. Medverkar i filmen gör Barbro Börjesson, boende och Dereje Dadi, Vårdbiträde och studerande i SpråkSams undervisning.

Dereje läser upp matbeställningen för Barbro. Hon ska därefter besluta vilken mat hon önskar under veckan 

Publicerad 2011-03-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2011 - 13:50 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår