Sommarhälsning från Team Stockholm

Team Stockholms län är en del av den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Teamet arbetar med att införa kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret, SveDem och BPSD-registret inom vård och omsorg. Målen med registren är att utveckla vården, införa ett förebyggande arbetssätt, ge god och säker vård vid demenssjukdom och vid livets slutskede samt att förbättra vården med hjälp av mätbara resultat

Passa på att läsa Team Stockholms sommarhälsning som du finner i länken till höger

 

Publicerad 2013-07-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 juli 2013 - 11:46 © Äldrecentrum

Nyhetsbrev

Kontakt

Anna Larsson
Tel: 08-690 58 21

 

Läs mer

 Kvalitetsregister

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår