Socialstyrelsens regler om bemanning skjuts upp

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen kommer inte att börja gälla, som planerat, vid årsskiftet. Istället kommer de att träda i kraft någon gång under 2015. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och reglerna för alla andra äldreboenden.

 Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen har många kommuner uttryckt att de behöver mer tid sig att förbereda sig inför att kunna leva upp till föreskrifterna.

 – En samsyn kring regelverket är nödvändig för att det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef Socialstyrelsen.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida>> (länk öppnas i nytt fönster)


Publicerad 2013-09-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 september 2013 - 10:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår