Socialstyrelsen publicerar handbok om Lex Sarah

Socialstyrelsen har publicerat en handbok om Lex Sarah. I handboken tar Socialstyrelsen upp de olika delar som ingår i lagen och hur lagen ska tillämpas:  

  • Vad är ett missförhållande som ska rapporteras?
  • Vad är viktigt vid utredningen av en lex Sarah-rapport?
  • Vad är ett allvarligt missförhållande som ska anmälas?
  • Inom vilka områden ska lex Sarah tillämpas?
  • Vilka omfattas av rapporteringsskyldigheten?

Handboken går att ladda ner via Socialstyrelsens hemsida. Klicka här>> (länk öppnas i nytt fönster)

Lex Sarah är en bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom bland annat äldreomsorgen är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 medverkade I tv-programmet Rapport och avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna. 

Publicerad 2013-04-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 april 2013 - 09:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår