Ska vi ha en särskild respekt för äldre?

På säsongens sista seminarium i Äldrecentrums kunskapsserie om "Äldre och åldrande” föreläste Erik Blennberger om äldreomsorgens värdegrund. Hur man tolkar, men också omsätter värdegrunden i praktiken visade sig vara ett ämne som engagerar. Ett femtiotal deltagare var på plats för att lyssna och diskutera.

I värdegrunden, som sedan 2011 är en del av socialtjänstlagen (5 kap 4§), slår man fast att ”omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.  Erik Blennberger, docent från Ersta Sköndals högskola, pratade om bakgrunden till värdegrunden och menade att den, i ett historiskt perspektiv, pekar på en höjd ambitionsnivå för vilken äldreomsorg som ska erbjudas.

Erik Blennberger berättade om hur värdegrunden är tänkt att tolkas och hur den kan omsättas i praktiken. Han pratade om att ”välbefinnande” och ”ett värdigt liv” är begrepp som inte alltid är enkla att tolka och som kan ha helt olika innebörd för olika individer.

Grundvärde och faktiskt behov
Erik Blennberger pratade också om att biståndsbedömning och bemötande inom äldreomsorgen ska bygga på grundvärdet och det faktiska behovet hos den äldre personen. En av de frågor som lyftes under föreläsningen var den problematik som kan uppstå om man i omsorgen visar en särskild respekt för en äldre person för att den anses ha en särskild visdom, eller kanske har gjort en stor samhällelig insats under sitt liv. Vad händer då med dem som inte har samma meritvärde, dvs. de som inte har åstadkommit något som anses utöver det vanliga i sina liv?

Seminariedeltagarna fick under föreläsningen ta ställning till en rad frågor och etiska dilemman. Erik Blennberger exemplifierade avslutningsvis svårigheter som kan uppstå med ett antal fallbeskrivningar.

Publicerad 2012-05-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 maj 2012 - 08:39 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår