Köp abonnemang till höstens seminarieserie Äldre och åldrande

Välkommen till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrande hösten 2013.

I vår seminarieserie får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Varje seminarium innehåller både föreläsning, diskussioner och grupparbeten där deltagarna aktivt deltar och diskuterar tillsammans med andra deltagare och föreläsare. 2013 års seminarier kommer att handla om hjälpmedel, demensvård, etik och bemötande, social dokumentation och reflektion. Temat för det sista seminariet hålls öppet med möjlighet att framföra önskemål om innehåll och/eller föreläsare.   

Seminarierna pågår mellan kl 13.30 – 16.00 med paus för kaffe.

Abonnemang
För att kunna delta krävs ett abonnemang som gäller för 2013. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kortet kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna kan köpa fler abonnemang!

Nytt för i år är att abonnemanget gäller för hela år 2013 med totalt åtta seminarier. Ett abonnemang kostar i vanliga fall 1500 kr ex moms men nu finns möjligheten att köpa abonnemanget till höstens seminarium för reducerat pris: 900 kr!!

Abonnemanget beställs via katrin.tonnes@aldrecentrum.se
När du anmält dig skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén vid varje seminarium. Du får också en faktura.

Beställ abonnemang senast måndagen den 26 agusti

Enstaka föreläsningar
Du kan även delta vid enstaka seminarier. Priset är då 500 kr ex moms. Anmälan gör du till eva.norman@aldrecentrum.se senast två veckor före aktuellt seminarium.

Plats

Föreläsningarna äger rum i ABF: s lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm.
Kontakt Har du några frågor om abonnemangen eller seminarierna går det bra att ringa eller mejla till:
Ingrid Hjalmarsson, tel: 08-690 58 13
Eva Norman, tel: 08-690 58 03

 

 

 

 Föreläsnings/seminarieprogram 2013

Föreläsning E
11 september
13.30-16.00

Vårdarsång inom demensvård - ett sätt att minnas och mötas?
Föreläsningen/seminariet handlar om forskning som är gjord kring Vårdarsång. Vilken påverkan man sett på personerna med demenssjukdom och på vårdarna. Föreläsningen tar också upp musikens påverkan på människor och varför just detta kan vara ett verktyg i omvårdnaden med personer med demenssjukdom. Hur kan man praktiskt använda sången under omvårdnad och vad är viktigt att tänka på när det gäller sånger och andningsteknik?
Föreläsare: Med dr och leg sjuksköterska och Lena Marmstål Hammar

Föreläsning F
17 oktober
13.30-16.00

Social dokumentation i vardagsarbetet
Föreläsningen/seminariet tar upp hur du kan använda genomförandeplanen i det dagliga arbetet. Tyngdpunkten läggs på hur du sedan kopplar genomförandeplanen till löpande daganteckningar. Vad kan du skriva och hur ska du uttrycka dig för att föra en värdig och korrekt dokumentation?
Föreläsare: utredare Lisbeth Hagman

Föreläsning G
20 november
13.30-16.00

Reflektion i det dagliga arbetet
Den grundläggande tanken med reflektion är att tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar i det dagliga arbetet. Vad innebär reflektion och hur kan man arbeta med reflektion i vardagsarbetet?  
Föreläsare: utredare Eva Norman och universitetsadjunkt Marie Birge Rönnerfält

Föreläsning H
5 december 13.30-16.00

Palliativ vård- att få leva tills man dör
Föreläsningen/seminariet handlar om palliativ vård i livets slutskede och hur du med ditt förhållningssätt kan bidra till en god palliativ vård. Hur kan man bemöta? Hur vet man om en svårt demenssjuk person som inte längre kan tala har ont? Under seminariet kommer ni även att få tillfälle titta på olika bedömningsinstrument samt få information om Svenska Palliativregistret och det nyutkomna " Nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede" (Socialstyrelsen, 2013)

Föreläsare: Britten Askestad och Kerstin Witalis, leg. sjuksköterskor med lång erfarenhet av palliativt arbete inom ASIH och utvecklingsledare för Svenska Palliativregistret.

Susanne Lind, leg sjuksköterska och doktorand, Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus samt Karolinska Institutet

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-06-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2013 - 13:20 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår