Siffror och drama under kvalitetsseminarium

Stockholms stads verksamhetschefer inom äldrevården möttes en torsdagseftermiddag i januari för att diskutera kvalitetsfrågor och äldrevårdens framtida utmaningar.

Under torsdagen den 16 januari höll Äldrecentrum tillsammans med Stockholms stad ett seminarium på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Seminariet riktade sig till ledare såsom verksamhetschefer, MAS:ar och MAR:ar inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Syftet med seminariet var att inspirera cheferna i deras kvalitetsarbete med nationella kvalitetsregister.

Moderator för seminariet var Margareta Albinsson, som arbetar som utvecklingsstrateg på Region Skåne. Margareta delade under seminariet med sig av sina erfarenheter av kvalitets- och utvecklingsarbete från Region Skåne.

Från Sveriges Kommuner och Landsting deltog Eija Häman Aktell som är projektledare för "Bättre liv för sjuka äldre". Hon berättade under seminariet om vad som hittills har hänt i satsningen för sjuka äldre, en satsning som initierats från regeringshåll. Pär Schön, utredare på Äldrecentrum, visade seminariedeltagarna vad forskningen kommit fram till gällande åldrande och de utmaningar som samhället står inför med en allt äldre befolkning. För att konkretisera de frågor och utmaningar som uppstår i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen så gestaltade teatergruppen Energi Drama scener från ett äldreboende. Dramagruppens tolkningar lockade publiken till skratt när det iscensatta äldreboendet med publikens hjälp gick från att kretsa kring budgetansvar och stress till teamarbete och brukarmedverkan.

Arrangörerna från Stockholms stad och Äldrecentrum var mycket nöjda med dagen som bidrog till intressanta diskussioner bland deltagarna om hur man kan använda sig av register som Senior alert i kvalitetsarbetet ute på boendena.

Publicerad 2014-01-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 januari 2014 - 13:50 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår