Seminarium om våra mest sjuka äldre

Vilka är våra mest sjuka äldre och hur kan vården och omsorgen kirng dem utvecklas och förbättras? Det var frågeställningen till Äldrecentrums seminarium som hölls ondagen den 25 maj.

De som fanns på plats fick ta del av innehållet av Stiftelsen Äldrecentrums tre senaste publicerade rapporter som alla behandlar vården av de mest sjuka äldre och som innehåller förslag till hur vården och omsorgen kan utvecklas och förbättras.

- Det finns olika aspekter på multisjuklighet och man kan studera våra mest sjuka äldre både ur ett kliniskt perspektiv och ett studie perspektiv berättade Äldrecentrums direktör, Sven Erik Wånell när han redogjorde för hur man hade valt ut personerna att studera till rapporterna.

Bettina Meinow, filosofie doktor från Aging Research Center/Karolinska var inbjuden för att presentera vilka problem och förutsättningar som finns för studier kring så kallade multisjuka äldre.

Under seminariet fördes samtal kring de möjligheter och svårigheter som finns att organisera vården och omsorgen för att tillgodose gruppen speciella behov. En fråga som är av stort intresse både för kommuner och för landstinget.

 

Publicerad 2011-05-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 maj 2011 - 12:41 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår