Seminarium om korttidsvården drog fullt hus!

Seminariet som hölls den 31 augusti var mer än fullbesökt. Alla och fler därtill kom och fick ta del av Äldrecentrums seminarium om korttidsvård som arrangerades tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning. Bland publiken satt både strateger och praktiker som arbetar inom vård och omsorg.

Äldrecentrums direktör, Sven Erik Wånell inledde med att berätta om  Ädelreformen som genomfördes 1992 och som var bakgrunden till uppkomsten av korttidsboenden. Kommunen skulle genom den nya reformen med kort varsel kunna erbjuda en särskild boendeform som erbjöd rehabilitering, växelvård och avlösning för att förbättra stödet i det egna boendet.

Genom åren kom omvärldsförändringar som ökade behovet av korttidsvård, bland annat blev det vanligare att äldre bodde hemma längre. Genom denna förändring blev korttidsvården en vårdform som skulle innefattar bland annat rehabilitering, planering/utredning, växelvård, avlösning, ”väntboende” och palliativ vård, dvs vård i livets slutskede.

 

Korttidsvården har utvecklats olika och korttidsplatser skiljer sig åt vilket två av Äldrecentrums rapporter visar. På plats för att presentera dessa studier fanns forskaren Bettina Meinow.
Studierna visar att vården på korttidsboende ökar livskvalitet för den äldre, ger lägre dödsrisk och är kostnadseffektivt för samhället. Samtidigt minskar antalet platser i Stockholms stad vilket innebär att den äldre inte får tillräckligt med tid för att hämta krafter och träna så att hon kan klara sin vardag bättre själv säger Bettina.

Även om studierna visar på flera positiva effekter av korttidsvården så finns det stora utvecklingsmöjligheter då innehållet i vård och vardag ofta är alltför magert. Samma resultat har äldreomsorgsinspektörerna Eva Lindgren och Karin Gens i Stockholms stad fått när de granskat stadens korttidsvård.
Vi intervjuade biståndshandläggare i alla stadsdelar och deras chefer. Vi besökte alla stadens 18 korttidsboenden och granskade bemötande, det dagliga livet , måltidssituationen, dokumentationen och miljön . Innehållet på boendena varierar i väldigt stor grad. Många ställen hade nerslitna miljöer och torftigt möblerat. Anhöriga kände sig osäkra och ville inte lämna sina närstående där.

Vid intervjuer av biståndshandläggare kom det fram att de inte ville rekommendera korttidsboenden då de inte höll måttet. De bra korttidsboendena hade genomförande planer och biståndshandläggarna gjorde uppföljningar .
Korttidsvården behöver utvecklas till både organisation och innehåll samt få mer renodlade uppdrag. Idag samlas boenden med olika behov på samma ställe och det fungerar inte. Det finns även en rädsla för att skapa ett boende som är hemtrevligt och trivsamt för då kanske de äldre inte vill åka hem berätta att de boende inte vill åka hem berättar Eva Lindgren.

Det finns dock goda exempel på korttidsvård som fungerar och det är pensionat Hornskroken ett levande bevis på. Sussie Andersson, enhetschef  och Carina Nyström, sjuksköterska på pensionat Hornskroken var inbjuden för att berätta om sin verksamhet och varför de har lyckats.
Vi har en liten, kommunal, nischad enhet som fungerar som avlösning av anhöriga. Vi har 4 lägenheter samt 2 daggäster och här möts man av en varm och ombonad miljö berättade Sussie.

 Pensionat Hornskroken har stängt varannan helg och man kan stanna som längst i 11 dygn. Anhöriga kan ringa och boka in själva när de vill ha avlösningen och det uppskattas. Sammanlagt tar  pensionatet in 60 personer på ett år och alla nya bjuds in till ett första besök där man får ”känna” på miljön.

Vi  arbetar personcentrerat och tittar på den boendes dagsform och hur de fungerar i grupp. Vi tar reda på intressen och har som mål att skapa en social samvaro som ger trygghet både till den boende och anhöriga. Vi försöker även att matcha de som bor här samtidigt så att de har liknande intresse och har ett socialt utbyte av varandra sa Carina Nyström.

Seminariet avslutades med Ingeli Simmross, processledare för ”Bättre liv för sjuka äldre” på Fou NU som berättade om vilken roll som korttidsboende har inom Pallitativ vård.

Under seminariet fick deltagarna ställa frågor och berätta om sina upplevelser av korttidsvården

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2011-08-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 augusti 2011 - 17:11 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår