Seminarium om aktuell forskning inom äldreområdet för tjänstemän och politiker

För att klara av att leverera kvalitativa och kostnadseffektiva välfärdstjänster 2030 med dubbelt så många 80 åringar jämfört med i dag krävs nya djärva grepp och en fortsatt satsning på forskning inom medicin, psykologi, socialgerontologi och teknik.

På uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm stad bjuder Äldrecentrum den 15 januari in tjänstemän och politiker till ett seminarium med fokus på aktuell äldreforskning.

Bland föreläsarna finns bl.a. Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet som pratar under rubriken ”Konkurrensens konsekvenser ” och Mats Thorslund, professor i socialgerontologi som pratar om äldreomsorgens utveckling och framtidsscenario.

OBS! Seminariet är endast öppet för inbjudna politiker och tjänstemän i Stockholms Stad.

Publicerad 2013-01-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 januari 2013 - 13:36 © Äldrecentrum

Kontakt

Chatrin Engbo
Direktör Äldrecentrum
Tel: 08-690 58 09

Hanna Fredholm
Vikarierande informationsansvarig
Tel: 08-690 68 91

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår