Seminarieserie om Äldre och åldrande

Välkommen till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrande våren 2014. I vår seminarieserie får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Varje seminarium innehåller både föreläsning, diskussioner och grupparbeten där deltagarna aktivt deltar och diskuterar tillsammans med andra deltagare och föreläsare. Vårens seminarier kommer att handla om tandvård/tandhälsa, afasi, BPSD och existentiella frågor på äldre dar. Seminarierna pågår mellan kl 14.00 – 16.00 med paus för kaffe.

Föreläsnings/seminarieprogram våren 2014

18 februari -  Äldres tänder i dina händer
Munhälsa betyder mycket för vår livskvalitet och hälsa, oavsett var i livet vi befinner oss. Vilka möjligheter och fallgropar finns när det gäller äldres munhälsa? Vad och hur kan jag som personal göra?
I Stockholm finns sedan hösten 2013 ett Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT som är ett samarbete mellan Folktandvården i Stockholms län, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Institutionen för odontologi vi Karolinska institutet.
Föreläsare: Klinikchef och tandläkare Pia Skott och tandläkare Charlotta Elleby

12 mars - Afasi och bemötande – att skapa kommunikativ tillgänglighet för de som vet mer än de kan säga
Att kunna kommunicera och delta i samtal är avgörande för delaktighet i vardagens små och stora frågor. För personer med språklig nedsättning efter förvärvad hjärnskada (afasi) är rätt bemötande från om givningen oerhört viktigt för att de skall kunna komma till tals. Hur kan jag vara en bra samtalspartner till en person med afasi? Hur kan jag bidra till en stödjande samtalsmiljö när afasin bygger upp språkbarriärer?
Föreläsare: leg logoped Kerstin Gustafsson

9 april - BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
BPSD är vanligt hos personer med demenssjukdom. Vad orsakar BPSD och vad kan vi göra för att lindra symtomen? BPSD-teamet från Norra Stockholms psykiatri berättar och informerar.
Föreläsare: leg sjuksköterska Annika Roth

22 maj - Existentiell omsorg i vardagen
Närheten till döendet och döden är en del av omsorgens vardag. Att möta äldres kroppsliga behov är inte nog. Omsorgen måste även se till den själsliga och den andliga dimensionen av människan. Att få dela sina tankar om meningen med livet, lidandet och döden, minska oron och ökar äldres trygghet och livskvalitet. Genom att på ett personligt plan kunna få relatera till de existentiella sidorna av livet, kan omsorgspersonalen hjälpa äldre att utveckla positiva copingstrategier och stödja dem i processen att göra sina livsbokslut.
Föreläsare: Äldrepedagog och socionom Christel Rosenberg

Abonnemang: För att kunna delta krävs ett abonnemang som gäller för våren 2014. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kortet kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna kan köpa fler abonnemang!

Abonnemanget gäller för våren 2014 med totalt fyra seminarier. Ett abonnemang kostar 750 kr ex moms och kan beställas via ett webbformulär i länken till höger. När du anmält dig skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén vid varje seminarium. Du får också en faktura

Enstaka föreläsningar: Du kan även delta vid enstaka seminarier. Priset är då 500 kr ex moms. Anmälan gör du till eva.norman@aldrecentrum.se senast två veckor före aktuellt seminarium.

Plats: Föreläsningarna äger rum i ABF: s lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm.

Kontakt: Har du några frågor om abonnemangen eller seminarierna går det bra att ringa eller mejla till:

Cecilia Werge Eva Norman
Tel:08 690 58 03 Tel: 08 690 58 28
cecilia.werge@aldrecentrum.se eva.norman@aldrecentrum.se

 

Publicerad 2013-12-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 december 2013 - 11:42 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår