Se frukostseminariet om checklista demens för hemtjänst

Checklista demens för hemtjänst är ett redskap som stöttar en personcentrerad omsorg. Checklistan är ett frågeformulär som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och den 4 december 2013 arrangerade Äldrecentrum ett frukostseminarium för att berätta mer om checklistan.

Checklistans syfte är alltså att vara ett verksamhetsnära redskap för hemtjänstpersonalen i deras arbete med att följa och arbeta efter riktlinjerna på individnivå. Målet med checklistan är att varje person med demenssjukdom ska få en personcentrerad omsorg utifrån riktlinjerna. Det kan uppnås genom att arbetsgruppen runt de äldre personerna diskuterar och besvarar checklistans ja och nej-frågor om hur omsorgen ser ut för varje enskild person.

En ifylld checklista ger en bild av hur väl riktlinjerna följs för varje enskild person utifrån de insatser han eller hon har. I samband med att checklistan fylls i kan en planering göras över vilka eventuella åtgärder som är aktuella för varje person. Checklistan kan även fungera som ett kommunikationsunderlag i kontakten med primärvård och biståndshandläggare.

Frukostseminariet videfilmades och kan nu ses i länken till höger.

Föreläsare: Tove Ahner, utvecklingsledare på Äldrecentrum och utredare på Svenskt Demenscentrum berättar om bakgrund till och syftet med Checklista demens för hemtjänst.

Lotten Lundeberg, teamledare i demensteamet i Enskede hemtjänst visar exempel och berättar om hur hon och hennes kollegor tycker det är att använda Checklista demens för hemtjänst.

 

Publicerad 2014-02-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 11:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår