Film om kvalitetsregistret Senior alert

Med syfte att motivera och inspirera till utvecklingen av äldrevården har Bättre liv för sjuka äldre – team Stockholms län tagit fram en film om kvalitetsregistret Senior alert.

Senior alert är ett nationellt webbaserat kvalitetsregister. Vårdtagare, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med Senior alert som verktyg kan man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. En länk till filmen hittar du i högerkolumnen.

Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning "Bättre liv för sjuka äldre"

Publicerad 2012-05-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 maj 2012 - 15:53 © Äldrecentrum

Kontakt

Anna Larsson
Utvecklingsledare/Plattformsledare
Tel: 08-690 58 21

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår