Se filmen om ArbetSam

Nu finns en film som beskriver projekt ArbetSam. Filmen är inspelad på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Blackeberg i västra Stockholm. I filmen får du möta deltagare i undervisningen, områdeschefen, reflektionsledare, lärare språkombud och reflektionsledare.

ArbetSam är ett kompetensutvecklande samverkansprojekt för att stärka anställda inom omsorgen för äldre- och funktionshindrade. Kärnan i projektet är att utveckla metoder som gynnar kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen.

Läs mer om Arbetsam och se filmen via länkarna i högerkolumnen

Publicerad 2012-09-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 september 2012 - 10:20 © Äldrecentrum

Kontakt

Kerstin Sjösvärd
Huvudprojektledare ArbetSam
Tel: 072-728 65 63

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår