Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten - det är rubriken på PRO, Kommunal och Akademikerförbundet SSRs debattartikel i Dagens Samhälle. Grunden till artikeln är Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten". 

 

Vi tror inte att det finns ett givet svar på hur man kan bedriva bättre hemtjänst. Men vi menar bestämt att de äldre, deras behov och rätt till inflytande måste utgöra grunden för hur äldreomsorgen organiseras framöver, skriver ordföranden för PRO tillsammans med sina kollegor i Kommunal och Akademikerförbundet SSR.

Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten" som debattartikeln bygger på grundar sig på aktuell forskning, äldres erfarenheter och modeller som provats på olika håll i landet.

I rapporten skissas en modell:

  • Kommunerna fastställer vilka regler som ska gälla för att få hemtjänst utan biståndsbeslut.
  • Biståndshandläggarna ägnar mindre tid till myndighetsutövning och mer till socialt arbete. De blir "äldrevägledare" som tillsammans med de äldre planerar hur omsorgen ska utformas och erbjuder personligt stöd, uppföljning och koordinering av insatser.
  • För att garantera att hemtjänsten håller utlovad kvalitet får kommunerna skyldighet att kontinuerligt följa upp hemtjänstinsatser, både på individuell nivå och på verksamhetsnivå.
  • Personer med nedsatt juridisk rättshandlingsförmåga ska även i fortsättningen ha möjlighet att ansöka om äldreomsorg enligt socialtjänstlagen.
  • Kommunerna bedriver förebyggande och uppsökande arbete.

 

Rapporten ger inte ett givet svar på hur hemtjänsten ska bedrivas men kan ses som ett diskussionsunderlag i frågan om hur hemtjänst kan förmedlas utan traditionell biståndsbedömning.

 


Publicerad 2014-04-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 april 2014 - 11:24 © Äldrecentrum

Debattartikeln

Sätt de äldre i centrum

Rapporten

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Utredare
Tel: 08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår