Samtal som stöd för äldres psykiska hälsa

Samtal med äldre människor kan innebära att möta människor i kris. Hur hanterar vi och bemöter ångest och depression samt känslor såsom sorg och ilska? Hur kan vi stödja äldre människor med att finna en mening med tillvaron, en acceptans av det som varit och det som är? På Äldrecentrums seminarium den 25 september berättade Monica Stenberg, Temabo AB, om erfarenheter från sitt arbete som kurator inom äldreomsorgen.

Samtal med äldre kan leda till en ökad förståelse för äldre och åldrande i stort. Det förebygger också psykisk och fysisk hälsa för individen och bidrar till en utveckling av äldreomsorgen. Oro, ångest och depressioner hos äldre behandlas ofta med läkemedel. Men terapeutiska samtal har visat ge god effekt för att främja äldres psykiska hälsa.

Monica Stenberg– Vi fortsätter att utvecklas hela livet så det finns mycket kvar att utforska, säger Monica Stenberg (bilden).

Vanliga teman i samtalen med de äldre är förluster. Såväl förluster av nära och kära som av sina egna förmågor, som gör att man går från ett oberoende till ett beroende. Det kan även vara förlusten av tider som inte återkommer, av ett hem eller förlusten av olika roller man haft i livet, såsom yrkesidentiteten. Men samtalen handlar också om relationer, ensamhet och om att vilja göra upp med sitt liv, att finna en mening med både livet och döden.

Monica Stenberg berättar att psykologisk hälsa hos äldre handlar mycket om att ha en förmåga att sörja sig själv och att nå ett accepterande och en ny mening i livet. Detta kan också vara det som de äldre vill uppnå med samtalen.

– Samtalen bidrar till att nå en acceptans för vad som inte kan förändras. Att åter finna mening och uppnå en känsla av liv. Känslan av liv kan uppnås genom att få samtala med en medmänniska, någon som vill lyssna och få mig att känna mig förstådd.

Alla erfarenheter från barndomen och framåt påverkar hur vi möter ålderdomen.

– Det är viktigt att komma ihåg att möjligheten till att bearbeta sitt liv kan ge en läkning. En möjlighet som bör finnas inom äldreomsorgen.

Monica Stenberg refererar till värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen och menar att den sociala omvårdnaden behöver få större utrymme. Fortfarande ligger tyngdpunkten på vård, det är dags att bli bättre på omsorgsdelen. På Temabo träffas personalen regelbundet i etikforum där de får reflektera och diskutera etiska frågeställningar i arbetet.

– Inom äldreomsorgen behövs handledning och reflektion för personalen. Det kan handla om att reflektera över sina egna reaktioner i mötet med till exempel ilska eller sorg, samt att få verktyg som stärker min förmåga att stanna kvar i ett samtal - att lyssna och inte prata bort.

På seminariet deltog 70 personer på plats i ABF-huset i Stockholm. Seminariet sändes också för första gången via länk till Jokkmokk, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Seminariet ingår i en serie inom området ”Äldre och åldrande” som Äldrecentrum håller under hösten 2014. Det finns möjlighet att köpa ett abonnemangskort för hela serien. Läs mer om seminarieserien>>.

Publicerad 2014-10-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 oktober 2014 - 09:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår