Samordnad vård av de mest sjuka äldre

Alla – regeringen, landstinget, kommunerna – vill säkerställa att de äldre som har de största behoven får en trygg och sammanhållen vård och omsorg. Men hur vet vi om landstingen och kommunerna lyckas? Och hur vet vi om det sker förbättringar, eller tvärtom att vården och omsorgen försämras för de mest sjuka äldre? De frågorna ligger till grund för Äldrecentrums senaste uppdrag, att studera vilka indikatorer som kan belysa hur samordningen sker mellan olika vårdgivare kring den äldre med stora och sammansatta behov.

– I arbetet ingår att ge underlag för hur gruppen ”de mest sjuka äldre” ska
kunna definieras och avgränsas, så att det ska vara möjligt att finna gruppen
i olika register, säger Sven Erik Wånell, direktör på Stiftelsen Stockholms
läns Äldrecentrum.

Uppdraget kommer via Socialstyrelsen som ska inventera och föreslå ett
begränsat antal relevanta mål-, prestations- och resultatindikatorer för uppföljning och analys på såväl nationell som lokal nivå av hur situationen för de mest sjuka äldre och deras anhöriga förändras. Uppdraget knyter an till den dialog Äldrecentrum haft under senaste året med bl.a. Socialdepartementet och Socialstyrelsen om att studera de kvalitetsindikatorer som finns i öppna jämförelser, äldreguiden, nationella och kommunala brukarundersökningar, kvalitetsregister m.fl.

– Det är viktigt att få svar på frågor kring vilka av dessa olika metoder som ger en säker kunskap om kvalitén och värdet av insatserna ur den äldres perspektiv. Andra frågor som behöver besvaras är vilket forskningsstöd som finns för val av metoder och om det finns metoder eller indikatorer som är direkt missledande? säger Sven Erik Wånell.


I dag används kvalitetsindikatorerna i verksamheternas förbättringsarbete och i Äldrecentrums uppdrag ingår även att besvara frågan om dessa kvalitetsindikatorer kan användas som underlag för de av regeringen aviserade prestationsbaserade stimulansbidragen till kommuner och landsting.

 

 

Publicerad 2011-09-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 september 2011 - 13:55 © Äldrecentrum

Kontakt

Sven Erik Wånell
Direktör

Tel:08-690 58 09
Mob: 070-725 03 65

Svenerik.wanell@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår