ArbetSam - samarbetet ska fortsätta när projektet är slut

Projekt som ArbetSam och Språksam har visat att arbetsplatser, vuxenutbildning och sfi kan uppnå goda resultat genom samarbete. Men när projekten är slut slutar aktörerna att samarbeta. Det ska Socialfonden och APeL Forskning och Utveckling tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum försöka att ändra på.

En av de allra viktigaste frågorna inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning är hur man ska kunna höja personalens kompetens så att den motsvarar yrkeskraven.
ArbetSam och Språksam är två av Europeiska Socialfondens äldreomsorgsprojekt som de senaste åren framgångsrikt har utvecklat personalens kompetens genom arbetsplatslärande. Det har skett genom nya och banbrytande samverkansformer mellan arbetsplats, vuxenutbildning, sfi och forskning. En viktig förutsättning för samarbetet har varit att projekten finansierats utifrån av Europeiska Socialfonden. Verksamheterna har alltså inte behövt skjuta till egna medel förutom arbetstid.
Frågan är nu vad som krävs för att projektens metoder och resultat ska kunna bli del av organisationernas ordinarie verksamhet och hur samverkan mellan de olika aktörerna ska kunna fortsätta även när projekttiden löper ut.

I en skrivelse föreslår Ingmar Paulsson, regionchef Europeiska Socialfonden och Carina Åberg, vd Apel Forskning och Utveckling, ett arbete med att påverka organisationer och strukturer under 2013. Och de ser Äldrecentrum som en naturlig samarbetspartner i det strategiska arbetet.
I dokumentet föreslår Ingmar Paulsson och Carina Åberg en dialog med politiker och beslutsfattare om hur metoderna som utvecklats ur ArbetSam, Språksam och andra liknande projekt ska kunna bli en del av de ordinarie verksamheterna.
De vill också föra en dialog om arbetsplatslärande och regional samordning av kompensförsörjning och kompetensutveckling.
På sitt senaste styrelsemöte i början av mars godkände Äldrecentrum rapporten.
ArbetSams huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd gläds åt Europiska Socialfondens och APeL:s initiativ:
– I ett projekt handlar det att åstadkomma resultat under en kort tid. Men man får inte glömma bort att projekt är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete. De som äger och medverkar i projektet ska ju också dra nytta av resultaten. 


Publicerad 2013-03-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 mars 2013 - 09:58 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår