Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården är ett viktigt område

Irene Tael Forskningsingenjör vid Kungliga tekniska högskolan var inbjuden för att tala om den kunskap som krävs för att utveckla säkerhetsarbetet och det viktigaste innehållet i patient-säkerhetslagen på Äldrecentrums frukostseminarium. Irene arbetar sedan 2007, med utbildning och forskning vid Skolan för Teknik, och Hälsa inom KTH. Hon är beteendevetare och arbetade tidigare vid Statens kärnkraftinspektion (SKI) med säkerhetsfrågor.


- Patientsäkerhet utgår från erfarenheter från högriskbranscher såsom tex kärnkraftverksamhet samt flyget som har haft goda ekonomiska resurser att arbeta med dessa frågar och tidigare krav på säkerhet där olyckor och incidenter har vidgat perspektiv på säkerheten och skapat ett behov av att utveckla metoder. Även allmänhetens och medias uppmärksamhet har varit en drivkraft och press att visa att man arbeta med säkerhet, sa Irene.

Irene berättade om vilka olika synsätt på säkerhet som har utvecklats genom forskningsbidrag från 1990 talet och framåt.
- Det finns olika sätt att se på säkerhet och ett av dessa är att skapa en förändrad syn på den mänskliga faktorn.  Det innebär bland annat att man ska fokusera på det som fungerar och inte på misstagen.

Säkerhetsforskningen över tid presenterades för att visa hur man idag tänker kring säkerhet.
- Som individ är man alltid en del av det sociotekniska systemet. Säkerhetsforskningen har gått från skuldbeläggandet av individen till att se systemfel. Det är viktigt att ta lärdom från andra branscher då system och organisationer arbetar lika organisationsmässigt även om branscherna skiljer sig från varandra. Personalen är dock alltid en produkt av den organisation som man befinner sig i.

Irene belyste vikten av att tänka på att diskussioner om kvalitet i vården inte är samma sak som säkerhet.

Under seminariet fick deltagarna möjlighet att diskutera säkerhet på sina arbetsplatser med varandra och kom bland annat fram till att se arbetsplatsen som en organisation där struktur är viktigt för att förhindra olyckor.

När deltagarna fick ventilera egna erfarenheter kring säkerhet på arbetsplatsen framkom det att man på vissa arbetsplatser bara diskuterar riskanalyser när något händer, men inte innan händelsen.

Irene gick även igenom Patientsäkerhetslagen  2010:659 som bland annat innebär att:
- Vårdgivarnas ansvar förtydligas.
- Apoteken får anmälningsskyldighet och
- Skärpta bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation.

Seminariet avslutades genom att Irene gav några reflektioner till den nya patientsäkerhetslagen som enligt henne inte tar hänsyn till att sjukvården blir alltmer komplex med avancerad teknik.
-  Inga krav eller resurser för ökad kompetens finns i den nya lagen och besluten går inte att överklaga så vad händer med personalens möjlighet till oberoende utredning? Var några synpunkter som Irene hade.

Nya lagen kräver även en årsberättelse kring vad som har gjorts och inte vad som ska göras. I alla andra branscher ska man tänka framåt och inte gå igenom det som redan är genomfört.

För att förbättra patientsäkerheten i landet erbjuder nu KTH utbildningar i patientsäkerhet som ska ge fördjupad kunskap och insikt om viktiga förutsättningar för att uppnå hög säkerhet i hälso- och sjukvården, samt att orientera om teorier och metoder för detta. Läs mer om utbildningen på KTHs hemsida.

 

Publicerad 2011-06-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 juni 2011 - 08:24 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår