STROKE - Temat i senaste Äldre i Centrum

Stroke drabbar som en blixt från klar himmel och så är hela livet förändrat. Det gäller förstås personen själv men också närstående. I nr 4 av Äldre i Centrum berättar några personer själva om livet efter stroke.

Alla – både forskare och strokepersonal – är överens om att snabbt omhändertagande och tidig rehabilitering är det som avgör om personen ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Det fungerar ibland.

Ett grundläggande verktyg i vårdprocessen är Socialstyrelsens riktlinjer för strokevård. Hur dessa används ser olika ut i landet, framför allt gäller det eftervården. Samordningen mellan kommuner och landsting brister på många ställen. Det visar också Socialstyrelsens nationella utvärdering som kom i slutet av november.

Alla önskar vi oss inför det kommande året goda tecken på att vården och omsorgen om äldre människor fungerar för alla! Med tillräckliga resurser, god kunskap, empati och alltid med den äldre i centrum!

Tidskriften Äldre i Centrum återkommer i mitten av mars! se www.aldreicentrum.se

 

 

 

Publicerad 2012-01-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 januari 2012 - 13:59 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår