SKL lyfter fram Äldrecentrums språkprojekt som gott exempel

Språkstöd för anställda inom äldreomsorgen med svenska som andraspråk. Nya metoder för att skapa lärande och reflekterande arbetsmiljöer. Det var projekten SpråkSam och ArbetSams utgångspunkter. Nu lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram projekten som goda exempel på integrationsarbete.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har de senaste åren genomfört projekten SpråkSam och ArbetSam. ArbetSam drevs i samverkan med Lidingö stad, som var projektägare. Resultaten från projekten sprids nu till flera europeiska länder genom EU-projektet TDAR, Transfer and Development of ArbetSam results. 

SKL samlar goda exempel i en idébank för integrationsarbete där SpråkSam och ArbetSam lyfts fram.

Läs mer på SKL:s hemsida.

Läs mer om TDAR.

Publicerad 2015-03-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2015 - 14:58 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår