SKL kartlägger de mest sjuka äldre

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har undersökt 264 äldre människor med stora behov av såväl medicinska åtgärder som kommunal äldreomsorg. Syftet är att få kunskap för att kunna förbättra omhändertagandet av denna grupp. Ulla Gurner, utredare på Äldrecentrum, är en av personerna som driver arbetet.

- Idag lever vi allt längre, det gäller även människor med flera kroniska sjukdomar som till exempel cancer, diabetes och hjärtsvikt. Undersökningen omfattar just denna grupp, som idag inte är särskilt stor, men som kommer att växa sig allt större, säger Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg i ett pressmeddelande.

Gruppen som ingår i kartläggningen är inte särskilt stor men återfinns i hela landet och enligt Göran Stiernstedts går det att dra generella slutsatser om hur vården för de mest sjuka äldre fungerar.

– Före undersökningen trodde vi nog att denna grupp äldre människor fick sin sammanhållna vård och omsorg i primärvården. Men det visade sig att behovet av specialiserad vård är stort och att ju större vårdbehoven är desto mindre del har primärvården i den äldres helhet.

Undersökningen bygger på en metod som har tagits fram hos Äldrecentrum handlar bland annat om vad vården och omsorgen av gruppen mest sjuka äldre kostar. Den absolut största kostnaden, knappt 60 procent, är för slutenvård trots att de äldre i snitt tillbringade endast 25 dagar inlagda på sjukhus under den period av 18 månader som undersökts. Därefter kommer kostnader för hemtjänst, som står för 18 procent av den totala kostnaden.

Systemen är inte anpassade för de sjuka äldre som behöver omfattande insatser från specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg och därför är det viktigt att skräddarsy insatser utifrån den äldres behov och hitta nya lösningar för samordning och tidig upptäckt. Något som är en stor utmaning för kommuner och landsting.

Undersökningen presenterades en konferens den 15 mars och är en del av arbetet inom SKL:s prioriterade fråga Bättre liv för sjuka äldre där både Ulla Gurner och Äldrecentrums forskningsledare Johan Fastbom föreläste.

Publicerad 2011-03-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2011 - 10:37 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår