Risken för demens ökar vid övervikt i medelåldern

Övervikt och fetma i medelåldern ökar risken att drabbas av demenssjukdom senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som bygger på data från svenska Tvillingregistret.

Cirka 1,6 miljarder människor i världen är överviktiga eller feta, och över 50 procent av den vuxna delen av befolkningen i USA och Europa faller inom denna kategori. Weili Xu vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle leder den aktuella studien som bekräftar tidigare resultat som påvisar att viktminskning och goda kost- och motionsvanor i medelåldern minskar risken att drabbas av demenssjukdom. Det skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelandet.

Data från 8534 tvillingar i 65-årsåldern och uppåt studerades av forskarna och 350 personer diagnostiserats med demens och 114 med trolig demens. Deltagarnas vikt och längd registrerades när de var i 30-årsåldern. Deltagarna delades därefter in i fyra grupper med utgångspunkt från BMI-värde: underviktiga, normalviktiga, överviktiga och feta. De som definerades som överviktiga var dem med BMI mellan 25 och 30 och BMI över 30 definerades som feta. Utifrån denna defination var 2541 personer eller nära 30 procent överviktiga eller feta som medelålders.

Därefter visade det sig att personer som hade varit överviktiga eller feta i mitten av livet hade 80 procent ökad risk att utveckla demens, Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens jämfört med normalviktiga. Resultatet kvarstod efter att forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som kunde påverka utfallet, så som utbildning, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Av de som inte drabbades av demens var 26 procent överviktiga och 3 procent feta. Bland de som fick demens var 39 procent överviktiga och 7 procent feta.

Forskarna analyserade också data från tvillingpar, där den ena tvillingen hade demens och den andra inte. Det visade sig då att det inte längre gick att se en signifikant koppling mellan övervikt/fetma och demenssjukdom.

- Det här talar för att genetiska faktorer och omgivande miljö tidigt i livet påverkar kopplingen mellan övervikt i medelåldern och risk för demens senare i livet, säger Weili Xu.

Studien finansierades genom bidrag från amerikanska National Institute of Aging, Vetenskapsrådet, Swedish Brain Power, Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Demensfonden, Loo och Hans Östermans stiftelse för geriatriska sjukdomar. Weili Xu är även verksam vid Aging Research Center i Stockholm, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Publikation:

W. Xu, A.R. Atti, M. Gatz, N.L. Pedersen, B. Johansson & L. Fratiglioni

Midlife overweight and obesity increase late-life dementia risk: A population-based twin study

Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology, 3 May 2011 paper issue

Publicerad 2011-05-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 maj 2011 - 13:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår