Reportage från Stockholms läns Demensdag

Sätt in kognitivt stödjande hjälpmedel tidigare än idag. Satsa mer på utvärdering av vårdmiljöer. Lyssna på de anhöriga. Använd musik som kommunikations-medel. Det var några av de viktigaste budskapen på Demensdagen som Stockholms läns landsting ordnade den 10 september 2015 för sjätte året i rad.

Dagen riktade sig till personal från primärvården, geriatriken och kommunerna i Stockholms län med syfte att sprida nya rön, goda exempel och bidra med ökade kontaktytor mellan demensvårdens olika aktörer.

Här kan du läsa ett reportage från dagen (länk till Vårdgivarguiden): http://www.vardgivarguiden.se/omraden/demens/utbildning/reportage---demensdagen-2015/  

Här kan du ladda hem material, powerpointpresentationer, från dagen (länk till Vårdgivarguiden): http://www.vardgivarguiden.se/omraden/demens/utbildning/ 

Publicerad 2015-10-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 oktober 2015 - 10:26 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår