Forskning och framsteg på Stureby vård- och omsorgsboende

Hur ofta träffar man på studenter och forskare ute i kommunal vård och omsorg? Alldeles för sällan, menar Anders Broberg verksamhetschef vid Stureby vård- och omsorgsboende i Enskede. Att den akademiska och vårdvetenskapliga forskningen av hävd och tradition oftast håller sig inom landstingets råmärken är ett problem menar han.

– En stor andel av vård- och omsorgsproduktionen bedrivs faktiskt i kommunal regi. Inte minst när det gäller vård av äldre och vård av personer med demenssjukdom. Därför är det en brist att inte fler studenter och forskare intresserar sig för kommunala verksamheter. Särskilt med tanke på att behovet av utveckling och kvalitetssäkring inom den här vårdsektorn är stort, säger Anders Broberg

På Stureby vård- och omsorgsboende har man aktivt gjort något för att bryta detta mönster. Genom att delta i samverkansprojektet KISAM har nya verktyg och akademiska modeller kunnat appliceras rakt ner i vardagen bland personal och boende. KISAM som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stureby vård- och omsorgsboende och som har pågått sedan 2010...

Läs hela reportaget på Demensrådets hemsida klicka här>> (nytt fönster)

 

Publicerad 2012-06-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 juni 2012 - 10:36 © Äldrecentrum

Kontakt

Eva P. Stålberg
Projekledare Demensrådet
Tel- 070-258 99 88

Länkar

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår