Remissvar "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst"

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" för yttrande senast den 19 juni 2014. Stiftelsens remissvar tar främst upp frågor som är aktuella för områdena äldres hälsa och vård- och omsorg för äldre.

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss. När det gäller äldrefrågor så är Äldrecentrum ofta en remissinstans. Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig i regeringsären­  den är sedan länge ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska besluts­processen. 

Äldrecentrums remissvar kan läsas i kolumnen till höger

Publicerad 2014-06-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 juni 2014 - 13:10 © Äldrecentrum

Kontakt

Chatrin Engbo
Direktör
chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår