Registerstjärnor uppmärksammades

Torsdagen den 31 maj samlades ett fyrtiotal ”registerstjärnor”, vårdpersonal från äldreboenden och geriatrik i Stockholms län, för att att lysssna på goda exempel, ägna sig åt erfarenhetsutbyte och ta emot diplom för sitt arbetet med de båda kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret.

Efter mingel i Bringsalen på Ersta konferens hälsade Anna Larsson, utvecklingsledare och plattformsledare från Äldrecentrum, välkommen. Hon berättade om det stöd som finns att få för de verksamheter som registrerar i, eller vill komma i gång med att registrera i, kvalitetsregistren. Hon pratade också om det arbete som pågår för att öka antalet registreringar inom primärvård och hemsjukvård.

Anna Larsson hälsar välkommen till Registerstjärnor
Anna Larsson, Äldrecentrum, hälsar välkommen

Goda exempel
Bland de goda exempel som lyftes fram fanns äldreboendet Ametisten i Solna. Annette Arnkil, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) delade tillsammans med sina medarbetare med sig av erfarenheter både från Svenska palliativregistret och Senior alert.

– Vi bestämde oss för att ta en sak per år. Att börja registrera i Palliativregistret kändes förhållandevis enkelt, det krävdes inget samtycke och det handlade om ett registreringstillfälle. Senior alert var en större utmaning. Men vi fick en jättebra start med en ordentlig utbildning och nu ser vi resultaten.  Registren gör det lättare för oss att slå hål på myter om äldrevården.  Nu kan vi visa svart på vitt hur det ser ut i vår verksamhet.

Jeanette Bjerke från Handengeriatriken berättade att de använder statistik från kvalitetsregistren som underlag när de har arbetsplatsträffar.

– Det ger en bra ingång till diskussionerna. Vi kan se vad vi behöver bli bättre på och tillsammans komma fram till förbättringsåtgärder.

På Ekbackens äldreboenden i Sundbyberg kom man igång tidigt med att registrera både i Palliativregistret och Senior Alert.

– Vi satte snabbt upp ambitiösa mål som vi har nått. Vi startade med Palliativregistret och sen började vi registrera i Senior alert. Det handlar ju om att utveckla och förbättra verksamheten, något vi inte kan sluta att göra. Även om det har varit mycket jobb har vi sett att det ger resultat och vi har fått mycket stöd från Äldrecentrum, sa  Annette Karlsson, MAS, Sundbybergs stad.

Anette Arnkil, MAS Solna
Annette Arnkil, MAS, Solna

Visat att det gör skillnad
På plats fanns också Maj Rom från SKL, huvudprojektledare för ”Bättre liv för sjuka äldre”. Hon pratade bland annat att om hur man kämpat i många år för att införa gemensamma kvalitetsregister i kommunerna.

– När vi startade den här satsningen var skepticismen stor hos beslutsfattarna, men tillsammans har vi visat att det gör skillnad - och det har gått fort. Det finns ett stort värde i att arbeta på samma sätt och att arbeta systematiskt på det här sättet underlättar både riskbedömning och planering av åtgärder. Ett tydligt exempel är minskningen av det totala antalet trycksår som vi kan se hos de verksamheter som registrerar i Senior alert.

Maj Rom pratar på Registerstjärnor
Maj Rom, SKL, huvudprojektledare för ”Bättre liv för sjuka äldre”

Deltagare Senior alert
Ett fyrtiotal var på plats för att utbyta erfarenheter och lyssna på goda exempel

Förhoppningsvis ett återkommande arrangemang
Eftermiddagen avslutades med diplomutdelning. Flera av deltagarna tog tillfället i akt och stannade kvar för att ställa frågor till länets utvecklingsledare och utbyta erfarenheter med varandra. 

Britten Askestad och Ann-Kristin Andersson, båda utvecklingsledare på Äldrecentrum och ansvariga för eftermiddagens program, berättade att deras förhoppning är ”Registerstjärnor” ska bli ett återkommande arrangemang.

– Vi tycker att det känns bra att erbjuda den här typen av mötesplatser, man behöver träffas och utbyta tankar och idéer. Sen tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma det arbete som görs, det är ju faktiskt de som har varit här idag som förverkligar visionen med gemensamma kvalitetsregister. Vi hoppas att vi ska kunna göra den här eftermiddagen till ett återkommande arrangemang och att vi ska kunna göra något liknande en gång om året.

Diplomutdelning Registerstjärnor
Eftermiddagen avslutades med utdelning av diplom

Publicerad 2012-06-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 juni 2012 - 12:10 © Äldrecentrum

Kontakt

Anna Larsson
Utvecklingsledare/plattformsledare
Tel: 08-690 58 21

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår