Registerstjärnor uppmärksammas

För andra året i rad delades diplom ut till de verksamheter inom Stockholms län som flitigt har arbetar med kvalitetsregistren. Diplomen delades ut på Ersta konferens i samband med att "Bättre liv för sjuka äldre – team Stockholms län" bjöd på snittar, bubbel och underhållning.

Eftermiddagen på Ersta bjöd även på goda exempel från vardagen om hur Senior alert, Svenska palliativregistret, SveDem och BPSD - registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) kan förbättra det dagliga arbetet.

- När vi hade den här dagen för ett år sedan fanns 35 personer i salen, idag är det 110 personer som finns på plats. Det får mig att undra hur många blir det då nästa år? sa Anna Larsson, Samordnande utvecklingsledare vid Äldrecentrum, som inledde dagen med att välkomna alla.

 

Första personen att berätta om sina erfarenheter av arbetet med kvalitetsregister var Anette Karlsson MAS,  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, från Frösunda Omsorg. Frösunda Omsorg fick pris som registerstjärna föregående år och Anette ansåg att det var motivationen i förbättringsarbetet som hade gett utdelning.

- Motivationen till att arbeta med förbättringsarbetet är väldigt individuellt men den behövs för att arbetet ska bli bra.

Vidare berättade Anette att registren stöttar förbättringsarbetet som bedrivs på arbetsplatsen och att förutsättningen för att arbeta med registren är att de har en struktur och en strategi samt är lätta att använda.

- Kvalitetsregister känns i början som ett merarbete men det hjälper oss att bli bättre. Vi arbetar med många program och metoder och har satt ihop dem så att det nu finns en struktur. Rollfördelning hjälper till. Vi sätter även mål för hur långt vi kan komma och när målen är nådd bjuder vi på tårtkalas. Man behöver fira sina framgångar och resultat. Prestationsersättningar som kommer med registren kan sedan användas i verksamheten.

Anette menade även att framgångsfaktorn är att använda webbutbilningarna och stödpersonerna i team Stockholms län.

- Tålamod behövs, man fixar inte detta bums utan det behöver tid. Alla arbetsplatser behöver se över vad som ska prioriteras.

Uppföljningen, att mäta indikatorerna är också en av framgångsfaktorerna.

Några misstag på vägen mot framgång

Maria Olsson Enhetschef Kullens äldreboende och två av hennes kollegor berättade om hur de använder kvalitetsregistret Senior Alert.

- Arbetet introducerades via vår MAS och i början kändes det som ett dubbelarbete. Men när vi fick frikopplad tid att sätta oss ner med registren så blev det bättre.

Maria och hennes kollegor berättade om fel som gjordes i början och att de gjorde några misstag på vägen mot framgång.

- I arbetet med åtgärder och riskbedömningar så är det lättare att återkoppla och få hela teamet med sig. Omvårdnadspersonalen känner sig mer delaktiga när vi arbetar i team. För att arbetet med kvalitetsregistren ska lyckas så är det även viktigt att hitta rätt person.

Att arbeta med registren ger verksamheter en möjlighet att få en överblick över vad som görs samt utvärdera arbetet. Att få den överblicken är något som Petra Hertzberg, Verksamhetschef Lovisagården ser som en fördel när de arbetar med Svenska palliativregistret.

- Registret fylls i gemensamt i personalgruppen och därefter utvärderas arbete, vad gjorde vi rätt och vad blev fel?

Att synliggöra arbetet

På Mälarbackens vård och omsorg används BPSD registret och Anette Norman, Sjuksköterska, berättade om de framgångar som registret har medfört:

- Genom att se problemen så kan man komma tillrätta med dem och när vi registrerade i systemet upptäckte vi att läkemedelsanvändningen mot oror sjönk. BPSD registret ger oss stöd och struktur till omvårdnaden.

Anette såg tre styrkor med BPSD registret och det är att registret hjälper till att se mönster och strukturer av beteende symtom, skapar konsensus i omvårdnadshandlingar och teamarbete samt hjälper till att bevara det man uppnått, dvs skapar ett permanent arbetssätt.

– Registren är något som man måste arbeta med varje dag, annars gör de ingen nytta och vi är snabbt tillbaka i gamla arbetssätt igen.

Även minnesmottagningarna använder SveDem och från Capio Dalens minnesmottagning kom enhetschefen Beata Terzis.

- Det finns 11 minnesmottagningar i Stockholms län och vi arbetar alla på olika sätt. Men genom att registrera viktiga parametrar i SveDem så kan vi följa våra flöden och kvalitetssäkra det vi gör.

Genom att registrera in varje enskild patient kan minnesmottagningarna i länet jämföra grupper samtidigt som registreringen stödjer verksamhetens mål.

Från Äldreförvaltningen i Stockholm stad fanns Ann Marie Ståhl, avdelningschef "Utvärdering och analys" på plats för att berätta om den prestationsersättning som erbjuds de verksamheter som arbetar med kvalitetsregister. Ann Marie poängterade hur viktigt uppföljning, rutiner och ledningssystem är samt påminde om vikten av att använda registren dagligen.

Diplom till förebilder

Efter att goda exempel från vardagen hade presenterats kom dagens höjdpunkt, utdelningen av diplom. 37 stolta verksamheter hade blivit registerstjärnor och mottog under höga applåder diplom för det arbetet som genomförts på arbetsplatsen. Kriterierna för att bli en registerstjärna och få diplom är att verksamheterna ska under det senaste året ha gjort något av följande:

  • Genomfört minst fem utredningar/uppföljningar i SveDem
  • Registrerat minst en uppföljning i BPSD- registret eller
  • Registrerat minst 20 uppföljningar i Senior alert och samtidigt använt sig av Palliativregistret.

När diplomutdelningen var klar avslutades eftermiddagen med en uppskattad teaterföreställning av Team K. Föreställningen som visades handlade om hur en organisation kan reagera vid en förändring och att den viktigaste delen i en organisation är medarbetaren.

 

Publicerad 2013-06-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 juni 2013 - 16:40 © Äldrecentrum

Kontakt

Anna Larsson
Tel: 08-690 58 21

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår