Referensgrupp för projektdeltagare i ArbetSam

Den 12 juni startade en referensgrupp med medarbetare från vård och omsorg som deltar i projekt ArbetSam. Deltagarna tick tillfälle att reflektera över hur kompetensutvecklingen och arbetsplatslärandet fungerar. Och projektledningen fick återkoppling direkt.

Projekt ArbetSam syftar till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare, och Marie Hertin, projektledare, inledde dagen. De pratade om tankarna bakom ArbetSam och de mål som finns för utbildningarna. Kerstin Sjösvärd berättade också om syftet med den nystartade referensgruppen.

–Målet är att alla som deltar i utbildningarna ska utveckla både sin språkliga och sin yrkesmässiga kompetens. Men vi vill också att arbetsplatserna och organisationerna ska utvecklas. För att veta om vi lyckas med det är det viktigt att vi får veta vad vi gjort bra och om det finns sådant vi skulle kunna ändra på eller göra bättre.

Referensgrupp ArbetSam

Utbildning en förutsättning för utveckling
Referensgruppen lyfte bland annat behovet av att ge så många som möjligt på de arbetsplatser som deltar i projektet chansen att ta del av utbildningarna. Ett argument för det var att det blir lättare att få igång en utveckling på arbetsplatsens om man är flera som har verktygen och kan hjälpas åt. En av dem som är med i referensgruppen och som delade med sig av sina erfarenheter under dagen är Cissé Souleymane, sjukvårdsbiträde från Rosenlunds sjukhem.

–Förut var jag kanske lite väl diplomatisk på jobbet. Jag kommer från Elfenbenskusten där de sociala koderna är väldigt olika de i Sverige. Jag har bott här länge men kände mig trots det osäker och visste inte hur jag skulle ta upp vissa saker. Utbildningen och att få möjlighet att prata om de här frågorna har gjort att jag vågar mer. Jag tycker att det har blivit lättare att kommunicera, både med mina kollegor och de boende.

Referensgruppen får en fördjupad kunskap om ArbetSam
Harald Berg, som arbetar med att utvärdera ArbetSam, var med under dagen för att lyssna av diskussionerna i gruppen.

–Att ha en referensgrupp med deltagare från utbildningarna är positivt. Dels får projektledarna och lärarna viktig feedback som kan bidra till utveckling. Men referensgruppen blir också en slags ambassadörer för ArbetSam, de som är med får en fördjupad kunskap om projektet som de tar med sig tillbaka till sina arbetsplatser.

Publicerad 2012-06-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2012 - 16:05 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår