Rapport studerar den äldres val inom äldreomsorgen

Nu har Socialstyrelsen gjort en sammanställning av ett flertal studier genomförda om den äldres val av utförare inom äldreomsorgen. Slutsatserna i sammanställningen visar att svårigheter i valsituationen medför att få äldre gör aktiva val av hemtjänst.  Samtidigt är personer med hög utbildning och hög inkomst är mer benägna att använda tillgänglig information till att göra aktiva val.

Därför föreslår studierna att informationen om de olika utförarna bör vara kortfattad och lyfta fram skillnader för att vara till hjälp för äldre som ska välja.

Sammanställning baseras på elva studier om äldres val av utförare. Antalet studier är begränsat och enligt Socialstyrelsen finns det ett framtida behov att ta fram ytterligare kunskap.

Rapporten kan beställas på Socialstyrelsens hemsida

Publicerad 2011-09-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 september 2011 - 11:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår