Rapport med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en tredje gemensam rapport med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

De nya jämförelserna visar bland annat att:

  • Runt 30 procent av de äldre som bor på äldreboende och har svårt att röra sig tycker att möjligheterna att komma ut är dåliga. Utevistelse är en viktig del i att förebygga exempelvis depression.
  • Andelen äldre som fått sin smärta skattad vid vård i livets slut har ökat men är fortsatt låg, 16 procent. Resultatet visar en spridning från 0 till drygt 80 procent mellan kommunerna. Smärtskattning är en viktig förutsättning för att personalen ska kunna erbjuda bästa möjliga smärtlindring.
  • Andelen personer över 80 år som har behandlats med tre eller fler psykofarmaka varierar mellan 2 och 11 procent i kommunerna. Många psykofarmaka ökar risken för fallolyckor och kan vara ett tecken på att den psykiatriska behandlingen brister.
  • Hur tillgänglig vården och omsorgen är för de äldre varierar kraftigt över landet, särskilt när det gäller möjligheten att träffa en sjuksköterska på särskilt boende. Väntetiden för att få plats på ett särskilt boende skiftar också – mellan några dagar och över ett halvår.

 

Publicerad 2013-01-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 januari 2013 - 15:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår