Projekt Dig IT startar 1 december 2015

Äldreförvaltningen, Stockholms stad, har beviljats projektmedel ur Europeiska socialfonden med 63,7 miljoner till projekt DigIT. Stiftelsen Äldrecentrum kommer att delta i projektet som samverkande partner med ett speciellt ansvar för arbetsplatslärande.

Projektet riktar sig till personal inom äldreomsorg och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Under tre år, december 2015 till och med november 2018, ska totalt 3000 medarbetare inom Stockholms stad och 11 kommuner i Stockholms län, få kompetensutveckling i digital teknik och arbete med digitala verktyg.

Syftet med projektet är att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård- och omsorg och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att erbjuda olika utbildningar och ledarskapssatsningar. Lärandet kommer i hög grad att vara arbetsplatsförlagt.

Genom att den digitala kompetensen stärks så förväntas kvaliteten i vård och omsorg öka.

All kompetensutveckling kommer att genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Publicerad 2015-10-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 oktober 2015 - 14:17 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår