Projekt ArbetSam har satt avtryck

ArbetSams metoder har fått stor spridning. Det blev tydligt vid projektets slutkonferens.
- Många projekt når bra resultat på individnivå. ArbetSam är ett exempel på att det även går att uppnå goda resultat på organisationsnivå, säger Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Intresset projekt ArbetSam har varit stort under senare tid. Det bekräftades också vid projektets slutkonferens med ett hundratal deltagare i Trygg Hansa-huset på Kungsholmen i Stockholm.
Moderator för konferensen var Sven-Erik Wånell, tidigare direktör för Stockholms läns Äldrecentrum. Sven-Erik har sedan APU-projektet i mitten av första decenniet på 2000-talet följt olika projekt för arbetsplatslärande och språkutveckling inom omsorgen i Stockholmsregionen.

Sven-Erik lotsade publiken skickligt mellan olika talare och perspektiv. Deltagarna fick flera områden belysta som kommer att påverka förutsättningarna och möjligheterna för arbetsplatslärande: Europeiska socialfondens prioriteringar för den kommande programperioden, utformningen av vuxenutbildningen de närmaste åren, regionens tillväxt och fackets roll för kompetensutvecklingen.

Lärorikt och ärorikt
Lotta Wigen, chef för stöd- och omsorgsförvaltningen i Lidingö stad, berättade om hur det är att äga ett så stort projekt som ArbetSam.
— Det har varit ansvarsfullt, lärorikt och ärorikt. Lidingö stad har nu avsatt tid till reflektion över metoder, arbetssätt och händelser. Det leder till ökad kvalité för kunden.
Konsulterna Harald Berg och Arthur Henningson berättade om projektets måluppfyllelse; nio mål av elva uppfylldes, ett mål uppfylldes delvis medan ett inte uppfylldes alls. Många av deltagarna vittnade om hur väl ArbetSam har förankrats på arbetsplatsen.

Stor nationell spridning
Glädjande var också att spridningen av ArbetSams metoder inte stannar inom regionen. Sundsvall, Uppsala och Landskrona är bara några städer där Äldre- och handikappomsorgen har tagit inflytande av ArbetSams metoder.

Till sist fick deltagarna en fråga att begrunda av Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd samt ordförande i Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Vad kan du göra för att ArbetSams metoder ska kunna leva vidare och spridas?

Publicerad 2014-02-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 februari 2014 - 10:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår