Sista chansen att köpa abonnemang till seminarieserien Äldre och åldrande

Välkommen till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrande 2013.

I vår seminarieserie får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Varje seminarium innehåller både föreläsning, diskussioner och grupparbeten där deltagarna aktivt deltar och diskuterar tillsammans med andra deltagare och föreläsare. 2013 års seminarier kommer att handla om hjälpmedel, demensvård, etik och bemötande, social dokumentation och reflektion. Temat för det sista seminariet hålls öppet med möjlighet att framföra önskemål om innehåll och/eller föreläsare.   

Seminarierna pågår mellan kl 13.30 – 16.00 med paus för kaffe.

Abonnemang
För att kunna delta krävs ett abonnemang som gäller för 2013. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kortet kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna kan köpa fler abonnemang!

Nytt för i år är att abonnemanget gäller för hela år 2013 med totalt åtta seminarier. Ett abonnemang kostar 1500 kr ex moms och kan beställas via ett webbformulär på Äldrecentrums hemsida. Klicka här för att beställa >> (länk öppnas i nytt fönster)

När du anmält dig skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén vid varje seminarium. Du får också en faktura.

Beställ abonnemang senast måndagen den 4 mars.

Enstaka föreläsningar
Du kan även delta vid enstaka seminarier. Priset är då 500 kr ex moms. Anmälan gör du till eva.norman@aldrecentrum.se senast två veckor före aktuellt seminarium.

Plats
Föreläsningarna äger rum i ABF: s lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm.

Kontakt
Har du några frågor om abonnemangen eller seminarierna går det bra att ringa eller mejla till:
Ingrid Hjalmarsson, tel: 08-690 58 13
Eva Norman, tel: 08-690 58 03

Föreläsnings/seminarieprogram 2013

Föreläsning A
13 februari 13.30-16.00
Hjälpmedel som underlätta för äldre och deras anhöriga
I dag finns många smarta produkter, ny teknik och hjälpmedel som kan vara till stor hjälp både för äldre och anhöriga i olika situationer. Till exempel finns medicinpåminnare, talande fotoalbum och enkla mobiltelefoner för äldre. Föreläsningen/seminariet handlar om hjälpmedel som gör att äldre och deras anhöriga kan fortsätta vara aktiva, delaktiga och trygga i dagens olika sysslor.
Föreläsare: leg arbetsterapeut, utredare Ingela Månsson
 

Föreläsning B
5 mars
13.30-16.00

 

Individanpassad mat och undernäringsproblematik
Många äldre personer har svårt att få i sig tillräckligt med energi- och näringsrik mat. Orsaker till varför aptiten minskar kan vara flera, exempelvis depression, medicinsk behandling eller sociala faktorer. Ju tidigare hjälp kan ges mot undernäring desto bättre. Föreläsningen/seminariet tar upp exempel på förebyggande åtgärder såsom individuellt anpassad kost och måltidsordning, stöd vid måltiderna samt olika aptithöjande faktorer.
Föreläsare: koststrateg Birgitta Villner Gyllenram och koststrateg Birgitta Persson

Föreläsning C
9 april
13.30-16.00

"Jag kommer hålla dig i handen när du dör"
Sara Beischer pratar med utgångspunkt i sin roman "Jag ska egentligen inte jobba här", om att som nittonåring, utan utbildning, börja arbeta inom äldreomsorgen. Hon berättar om människomöten, om svårhanterade situationer, om tabubelagda känslor. Begrepp som professionalitet, medmänsklighet och bemötande problematiseras. Andra ämnen som behandlas är hur vi förhåller oss till döden i vår kultur, äldre människors sexualitet och etiska dilemman som kan uppstå i en vårdsituation.
Föreläsare: författare Sara Beischer

Föreläsning D
14 maj
13.30-16.00

Råd till dig som möter personer med demenssjukdom
Föreläsningen/seminariet ger dig råd om hur du som vårdpersonal kan hantera olika vårdsituationer. Fokus kommer att ligga på kommunikation, bemötande, vårdmiljö och problematiska situationer. Margareta är författare till skriften ”Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom” och Bättre demensvård NU!.
Föreläsare: Med dr och leg sjuksköterska. Margareta Skog  

Föreläsning E
11 september
13.30-16.00

Vårdarsång inom demensvård - ett sätt att minnas och mötas?
Föreläsningen/seminariet handlar om forskning som är gjord kring Vårdarsång. Vilken påverkan man sett på personerna med demenssjukdom och på vårdarna. Föreläsningen tar också upp musikens påverkan på människor och varför just detta kan vara ett verktyg i omvårdnaden med personer med demenssjukdom. Hur kan man praktiskt använda sången under omvårdnad och vad är viktigt att tänka på när det gäller sånger och andningsteknik?
Föreläsare: Med dr och leg sjuksköterska och Lena Marmstål Hammar

Föreläsning F
17 oktober
13.30-16.00

Social dokumentation i vardagsarbetet
Föreläsningen/seminariet tar upp hur du kan använda genomförandeplanen i det dagliga arbetet. Tyngdpunkten läggs på hur du sedan kopplar genomförandeplanen till löpande daganteckningar. Vad kan du skriva och hur ska du uttrycka dig för att föra en värdig och korrekt dokumentation?
Föreläsare: utredare Lisbeth Hagman

Föreläsning G
20 november
13.30-16.00

Reflektion i det dagliga arbetet
Den grundläggande tanken med reflektion är att tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar i det dagliga arbetet. Vad innebär reflektion och hur kan man arbeta med reflektion i vardagsarbetet?  
Föreläsare: utredare Eva Norman och universitetsadjunkt Marie Birge Rönnerfält

Föreläsning H
5 december 13.30-16.00

Aktuellt tema om äldre och åldrandet 2013

 


Publicerad 2012-06-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 december 2012 - 14:11 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Tel: 08-690 58 13

Eva Norman
Tel: 08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår