Prisutdelning samt föreläsning

Fredagen den 20 september tog Lars Andersson, forskningsledare på Äldrecentrum och professor i åldrande och äldre, emot stora Gerontologipriset. Priset delas ut vartannat år av Sveriges Gerontologiska Sällskap till  forskare som är aktiva inom området äldre och åldrande (gerontologi).

Prisutdelningen skedde på Äldrecentrum i samband med en föreläsning om ojämlikt att vara äldre – ojämlik ålderdom, av Lars Andersson.


Juryns motivering löd:

Stora Gerontologipriset går i år till professor Lars Andersson som ett erkännande för hans många vetenskapliga bidrag till socialgerontologin. Hans forskning har bidragit till att kasta omkull flera myter om äldre och åldrande. Han har författat en lång rad vetenskapliga publikationer, arrangerat internationella konferenser, startat den första internationella open-access tidskriften inom socialgerontologi (International Journal of Aging and Later Life),varit en drivande kraft i flera vetenskapliga föreningar (han var t.ex. ordförande för International Sociological Association’s Research Committee on Aging och Nordisk Gerontologisk Förening) och var en av initiativtagarna till och ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap. Lars Andersson har under flera decennier bidragit till att sätta studier av äldre, åldrande och äldreomsorg på agendan och har därmed varit med om att sätta den svenska socialgerontologin på den internationella kartan. 

 

Publicerad 2013-09-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 september 2013 - 13:02 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår