Pressmeddelande: Utvärdering visar att navigeringskurs i vården hjälper anhöriga

Pressmeddelande: 2013-10-02

 Demens brukar ibland kallas de anhörigas sjukdom eftersom familj och vänner i hög grad påverkas. De anhöriga gör ofta stora insatser och med den tunga bördan kommer stress och utmattning. Behovet av information om vart man kan vända sig samt mer kunskap om demenssjukdomar är stort. Som stöd till de anhöriga har man nu prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen genomgått minnesutredning på minnesmottagningen på Dalens sjukhus.

- Genom kursen och det utökade samarbetet mellan kommun och minnesmottagning kan vi i ett tidigt skede etablera en kontakt med anhöriga. Och därigenom ge anhöriga till nydiagnostiserade hjälp att hantera sin situation och att öka kontrollen och tryggheten i livssituationen, säger Birgitta Livgård-Andersson, anhörigkonsulent i Farsta stadsdelsförvaltning och en av initiativtagarna till kursen.

Navigeringskursen erbjöds för första gången hösten 2012 i samarbete mellan anhörigkonsulenter i utvalda stadsdelar och minnesmottagningen på Dalens sjukhus. Syftet med kursen var att ge deltagarna kunskaper om demenssjukdomar och information om vilka resurser kommun och landsting har för att möta upp de drabbade och anhörigas behov. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har nu utvärderat kursen och resultatet var att den genomförda navigeringskursen var ett utmärkt och välbehövligt initiativ men att kursen kan utvecklas och optimeras.

- En av de viktiga slutsatserna som vi kom fram till i rapporten är att mer fokus måste läggas på att förbereda anhöriga för vad som komma skall, säger Lars Sonde, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Fler anhöriga behöver kunskap
Anhöriga gör stora insatser men deras engagemang är inte problemfritt. Studier visar nämligen att arbetet med att ta hand om en person med demenssjukdom ofta får effekter på den anhöriges fysiska, psykiska, emotionella och sociala liv samt ekonomi. Tidigare forskning har visat att anhörigas självrapporterade hälsa är sämre jämfört med andra gruppers och de besöker oftare läkare samt konsumerar mer läkemedel.

Äldrecentrums utvärdering visar att en majoritet av de som gick navigeringskursen ansåg att den hade gjort dem bättre rustade för vad som ska komma och att erbjudandet om kursen gav dem en fortsatt trygghet under utredningsperioden.

- Omkring 500 personer per år genomför en minnesutredning på minnesmottagningen och drygt 300 diagnostiseras. Troligtvis finns därför minst lika många anhöriga med behov av en navigeringskurs. Säger Lars Sonde.

När konceptet är färdigutvecklat kan därför resultatet av kursen utarbetas till en arbetsmodell som skulle kunna användas av samtliga stadsdelar i Stockholm stad och även i samverkan med andra aktörer som primärvården eller enheter inom geriatriken.

 

-----------------------------------------------------------

"Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom" En utvärdering av ett projekt på Dalens minnesmottagning av Lars Sonde och Ulla Gurner, utredare vid Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum.

Publicerad 2013-10-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 14:02 © Äldrecentrum

Kontakt

Lars Sonde
Utredare

Tel: 08-690 68 55
lars.sonde@aldrecentrum.se

 

Informationsansvarig
Katrin Tonnes
katrin.tonnes@aldrecentrum.se
Telefon: 08-690 68 52

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår