Pressmeddelande: Ungdomsbesök uppskattat på äldreboenden

2012 startade Stockholms stad projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”. Målet med projektet var att erbjuda äldre personer på vård- och omsorgsboenden ett större utbud av meningsfulla aktiviteter på helgerna. Man ville också ge unga människor en möjlighet att prova på att arbeta inom äldreomsorgen. På uppdrag av äldreförvaltningen har Äldrecentrum utvärderat projektet.

På många vård- och omsorgsboenden är bemanningen lägre på helger. Personalen måste prioritera bland arbetsuppgifterna och har inte alltid möjlighet att erbjuda de boende samvaro och meningsfulla aktiviteter i den omfattning som efterfrågas.

När projektet ”ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden” startade var det 44 boenden i Stockholms stad som ansökte om och fick pengar. Pengarna var öronmärkta för att anställa ungdomar som skulle arbeta med att erbjuda äldre personer på vård- och omsorgsboenden olika typer av aktiviteter.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad gav Äldrecentrum i uppdrag att följa och utvärdera projektet. Man ville ta reda på om ungdomarna fick den roll som man hade tänkt sig när projektet startade. Man ville också få kunskap om ungdomarnas upplevelse av att arbeta på ett vård- och omsorgsboende.

Uppskattade besök

Jenny Österman och Lisbeth Hagman, båda utredare på Äldrecentrum, har besökt sju av de äldreboenden som deltog i projektet för observationer. De har intervjuat ungdomar och personal som deltog i projektet och samtalat med boenden och anhöriga.

–Det samlade intrycket från våra besök på plats och de intervjuer vi har genomfört är att det här har varit ett lyckat projekt. Inte minst för att de äldre har haft mycket glädje av ungdomarnas besök. Bara en sådan sak som att sitta ner och prata i lugn och ro har varit väldigt uppskattat, säger Jenny Österman.  

Bland de aktiviteter som de äldre genomförde tillsammans med ungdomarna var det några som var extra populära. Att gå på promenad, fika, måla naglarna, fixa håret, sjunga och spela olika spel var uppskattat enligt ungdomarna.

Ungdomarna fick den roll man hade hoppats
I Äldrecentrums rapport ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden” som är en sammanställning av genomförda observationer, intervjuer och enkäter framkommer det att ungdomarna i hög grad fick den roll som var syftet när projektet startades. De äldre kunde erbjudas fler aktiviteter. Men några erfarenheter som Äldrecentrums rapport lyfter fram, och som Jenny Österman hoppas att man kan dra lärdom av i liknande projekt framöver, är att ungdomarna hade behövt mer stöd och handledning.

–Även om några av de ungdomar som anställdes i projektet hade sommarjobbat inom äldreomsorgen, så var det många som inte hade någon erfarenhet alls från att arbeta med äldre personer. De flesta saknade vård- och omsorgsutbildning. Med de förutsättningarna är det väldigt viktigt att man ger ungdomarna en ordentlig introduktion och handledning under arbetets gång. Det lyckades man inte fullt ut med på alla boenden.

Ungdomarna positiva
Äldrecentrums utvärdering visar att en majoritet av de ungdomar som deltog är mycket positiva till de erfarenheter de har gjort inom ramen för projektet.  De flesta uttryckte att de efter sina anställningar hade en mer positiv bild av äldreomsorgen än vad de hade innan. Närmare 40 procent kan också tänka sig att fortsätta arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. Det ungdomarna lyfte fram som extra positivt var alla möten med de äldre, att de känt sig behövda och att de fått möjlighet att göra en meningsfull insats.

Publicerad 2013-11-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 november 2013 - 12:05 © Äldrecentrum

Kontakt

Jenny Österman
Utredare
Tel: 08-690 58 04
jenny.osterman@aldrecentrum.se

Hanna
Fredholm
Kommunikatör
hanna.fredholm@aldrecentrum.se
Tel: 08-690 68 91

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår