Pressmeddelande: Ny rapport från Äldrecentrum visar att gemenskap ger hälsa

I Enskede-Årsta-Vantör bedriver man sedan många år tillbaka ett framgångsrikt arbete med olika former av förebyggande insatser riktade till äldre. I rapporten Gemenskap ger hälsa har Äldrecentrum tittat närmare på stadsdelens träffpunkter och gym-verksamhet som riktar sig till seniorer.

En viktig målsättning med den förebyggande verksamhet som bedrivs i Enskede-Årsta-Vantör är att minska ensamheten bland de äldre. De enkätsvar och intervjuer som redovisas i Äldrecentrums rapport visar att stadsdelen levt upp till sina mål. Nio av tio besökare på träffpunkterna har fått nya bekanta, och många träffar sina nya bekanta även utanför träffpunkterna.

– Det Äldrecentrums utvärdering visar är att det lönar sig att satsa på förebyggande arbete. Inte minst när det gäller att minska ensamhet bland de äldre. En majoritet av de äldre i Stockholms län ansöker inte om insatser från äldreomsorgen förrän de är en bra bit över 80 år. Men att man klarar av det praktiska i vardagen är ingen garanti för att man har det sociala stöd och de sociala nätverk man behöver för att må bra och känna sig trygg och där fyller den förebyggande verksamheten en viktig roll, säger Chatrin Engbo, direktör Äldrecentrum.

Närhet och personal framgångsfaktorer
I Enskede-Årsta-Vantör finns totalt fem träffpunkter och ett seniorgym. Man har också en fixartjänst, heminstruktör för syn- och hörselnedsatta, anhörigstöd och trygghetsringning tillsammans med pensionärsorganisationerna.  Alla Enskede-Årsta-Vantörs träffpunkter är bemannade och på flera av dem tar man också hjälp av volontärer. En framgångsfaktor är närheten, man kan ta sig till träffpunkten själv, kanske stödd av granne eller ledsagare. En annan, ännu viktigare faktor, är personalen. Äldrecentrums rapport visar att personalens betydelse för att skapa en välkomnande atmosfär, trygghet och stabilitet upplevs som central för de äldre.

När Äldrecentrum ställde frågan om varför man besöker träffpunkterna och seniorgymmet till besökarna var det vanligaste svaret att man vill träffa folk.

Många av de som kommer till kaféet är väldigt ensamma
berättar en deltagare. De flesta är äldre, de unga, de som är kring 70, har mer att göra. Men här finns alla åldersgrupper från 70 och uppåt. Vi tänker inte på ålder.

När min make gick bort, berättar en annan, kände jag att jag måste ut bland folk, jag letade bland alla verksamheterna här i Hagsätra, Röda Korset, PRO, SPF, kyrkan, och fann den här. Jag fick reda på seniorcaféet när jag var med på träff i Hagsätra kapell som församlingen ordnade för nyblivna änkor/änkemän. Jag berättade för en granne som också blivit änka. Vi går hit och vi har blivit bästa vänner.

–I Enskede-Årsta-Vantör har man steg för steg byggt upp en verksamhet med varierad inriktning. Träffpunkterna drivs av kunnig och engagerad personal och besökarna är över lag väldigt nöjda. Nu är utmaningen att fortsätta utveckla arbetet och att sprida kunskap om de framgångsfaktorer man har identifierat och de erfarenheter man har gjort i stadsdelen, säger Chatrin Engbo.

Publicerad 2013-04-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 april 2013 - 14:25 © Äldrecentrum

Kontakt

Hanna Fredholm
kommunikatör, Äldrecentrum
Tel: 08-690 68 91

Leif Kananen
avdelningschef verksamheter i egen regi
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Tel: 08-508 14 171

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår