Praktisk utbildning i Senior alert och Svenska palliativregistret

Arbetar du inom äldreomsorgen och registrerar eller ska börja registrera i Senior Alert och/eller Svenska palliativregistret? Under två eftermiddagar den 18e och 19e september finns möjlighet att få praktisk utbildning i både Senior alert, och Svenska palliativregistret. Läs mer och anmäl dig via länken till höger.

Senior alert är ett rikstäckande kvalitetsregister som handlar om att göra individuella riskbedömningar i preventivt syfte när det gäller trycksår, fall och undernäring. Om risker finns för någon av dessa tre upprättas ett åtgärdspaket som sedan systematiskt följs upp. Senior alert bidrar till att skapa gemensam kvalitet på vården för människor i hela Sverige. Arbetssättet bygger på riskbedömningar gjorda med evidensbaserade instrument, det vill säga på vetenskaplig grund.

Inom ramen för satsningen på kunskapsutveckling inom äldreomsorgen ingår även Palliativregistret, som också är ett kvalitetsregister. Svenska Palliativregistret är ett stöd i arbetet att bedriva en god omvårdnad och omsorg i livets slut. I Palliativregistret beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettiotal frågor.

Publicerad 2012-07-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 juli 2012 - 11:36 © Äldrecentrum

Kontakt

Kerstin Gustafsson
Utvecklingsledare
Tel: 08-690 58 29 

Britten.Askestad
Utvecklingsledare - Svenska palliativregistret
Tel: 08-690 58 73

Ann-Kristin.Andersson
Utvecklingsledare
Tel: 08-690 58 57

Karin Högstedt
Utvecklingsledare
Tel: 073-612 21 78

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår