Höstens föreläsningar om åldrandet

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. 

Den 4 e september arrangeras höstens första föreläsning och den handlar om fysisk funktionsförmåga på äldre dagar. Läkemedel och äldre är rubriken på den andra föreläsningen och terminen sista föreläsning handlar om hur vi möter och hanterar de förändringar i livet som också innebär en existentiell utmaning.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SPRF: 20 kronor. För övriga 40 kr.
Plats: ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

PROGRAM: 

Den 4 september, Kl 13.30 – 15.00

Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar
Med åldrandet följer ofta nedsättningar av fysisk funktion såsom minskad muskelstyrka, försämrad balans och gångförmåga. Varför är det så och varför åldras vi så olika? På vilka sätt är somatisk hälsa kopplad till hjärnans åldrande? Vad kan man påverka och vad kan man inte påverka?
Föreläsare: leg fysioterapeut, med dr Anna-Karin Welmer

Den 16 oktober, Kl 13.30 – 15.00

Äldre och läkemedel
Varför är äldre mer känsliga för läkemedel än yngre personer? Vad kan man göra för att underlätta och förbättra läkemedels-behand¬lingen hos äldre personer.
Föreläsare: leg apotekare, docent Kristina Johnell

Den 27 november, Kl 13.30 – 15.00

Är rollatorn existentiell?
Mycket i livet kan väcka dubbla och oväntade känslor. Samtidigt som rollatorn ger möjlighet att röra sig kan den också vara en påminnelse om att livet har förändrats. Föreläsningen handlar om hur vi möter och hanterar de förändringar i livet som också innebär en existentiell utmaning.
Föreläsare: socionom, med dr Lisa Sand

Publicerad 2014-04-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 april 2014 - 10:51 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson

Tel: 08-690 58 13

ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

Jenny Österman

Tel: 08-690 58 04
jenny.osterman@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår