Öppna föreläsningar i ABF-huset

Tillsammans med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF bjuder Äldrecentrum in till tre öppna föreläsningar under hösten. Föreläsningsserien som heter ”Samhället och de äldre” är öppen för alla. Höstens första föreläsning äger rum den 20 september och har rubriken ”Bo tryggt på äldre dar – en utopi?” Föreläser gör Äldrecentrums direktör Sven Erik Wånell.

20 september
Kl 13.30 – 15.00

 

Bo tryggt på äldre dar – en utopi?

Hemmet är min borg. Det kan också bli mitt fängelse. Ska jag tänka till i god tid och flytta till något bekvämare? Eller ska jag tvärtom flytta till min sommarstuga? Hur kan min bostad underlätta det hälsosamma och trygga åldrande jag vill ha?

Föreläsare: direktör Sven-Erik Wånell

23 oktober
Kl 13.30 – 15.00

 

 

Äldre och läkemedel - vad bör man tänka på.

Åldrandet medför ofta en omfattande läkemedelsanvändning, men också en ökad känslighet för många mediciner. Det ställer krav på läkare och vårdpersonal, men också de äldre och deras anhöriga.

Föreläsare: professor Johan Fastbom

29 november
Kl 13.30 – 15.00

 

Välfärdsstaten i ett framtidsperspektiv - ett socialt kontrakt under omförhandling

Prognoser visar att 25 procent av befolkningen i Sverige inom ett par årtionden kommer att vara över 65 år. Det kommer förändra de grundläggande ekonomiska och sociala förutsättningarna för omsorg och sjukvård, inte minst äldreomsorgen. Förändringar som medför nya krav på anhöriga och frivilligorganisationer. Men också nya marknader för både ej vinstdrivande och vinstdrivande företag och verksamheter.

Föreläsare: professor Lars Trägårdh


Tid: 13:30 - 15:00
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangör: Stiftelsen Äldrecentrum som tillsammans med en rad pensionärs-organisationer, PRO (Pensionärernas riksorganisation), SPRF, och SPF samt ABF, och Studieförbundet Vuxenskolan.
Målgrupp: Föreläsningarne riktadar sig till pensionärer, men även för alla som är intresserade.
Pris: Föreläsningarna kostar 40 kronor. För medlemmar i SPF, ABF eller SPRF kostar det 20 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Publicerad 2012-08-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 augusti 2012 - 11:07 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår