Onödiga sjukhusvistelser orsakar lidande

akutmottagning

Så mycket som var femte äldre person (över 65 år) som har legat på sjukhus men blivit utskriven kommer tillbaka igen inom en månad. Ofta handlar det om att det har brustit någonstans i samarbetet mellan sjukhus, primärvård och äldreomsorg. Det kan till exempel vara så att att det saknas en plan för eftervård eller att personen som blir inlagd igen har fått för många eller fel läkemedel.

Återinskrivningarna orsakar mycket onödigt lidande för den enskilde personen som drabbas. Det får också samhällsekonomiska konsekvenser när vården inte fungerar som den ska.

För att prata om hur man kan arbeta för att minska återinskrivningarna bjöd SKL den 23 oktober in till ett heldagsseminarium på tema ”Inga onödiga sjukhusvistelser”. Seminariet hölls inom ramen för satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” och ungefär åttio personer fanns på plats för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner.

Samverkan bidrar till att minska återinskrivningarna
Deltagarna fick bland annat ta del av erfarenheter från Jämtlands län. Där har man tillsammans med företaget Health Navigator tittat närmare på antalet onödiga återinskrivningar på sjukhus i länet. Man har kommit fram till att det finns stora skillnader i den vård och omsorg äldre personer får. Inte bara mellan kommunerna utan också mellan olika äldreboenden och vårdcentraler i samma kommun.

–Vilken vårdcentral en person är listad på har stor betydelse för sannolikheten att bli återinskriven efter en sjukhusvistelse, berättade Anders Skarle, projektledare på Health Navigator.

Erfarenheter från Åre kommun, där man har minst återinskrivningar i länet, pekar på att samverkan mellan olika vårdgivare, stabila personalgrupper, satsningar på vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal och att de äldre lätt och snabbt kan få en tid hos sin läkare på vårdcentralen är framgångsfaktorer som bidrar till att minska återinskrivningarna på sjukhus.

Föreläste under dagen gjorde också Bodil Jönsson, professor i rehabiliteringsteknik. Tillsammans med Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare och tekn. dr. på Certec, pratade hon om hur man med tekniska hjälpmedel kan hitta nya lösningar som kan vara till hjälp för äldre och sjuka personer. Bodil Jönsson passade också på att problematisera kring patientmakt och några av de begrepp som blivit allt vanligare när man pratar om att utveckla vård och omsorg

–Ord som ”kund” och ” producent” hör inte hemma i den ”mänskliga sektorn”. Det är viktigt vilka ord vi använder. Vi kan inte ta begrepp som används i andra sektorer och applicera dem på vård och omsorg utan att först fundera igenom det noga. Kanske kan man hitta andra ord och begrepp som är bättre?

Föreläsningarna den 23 oktober filmades och kan ses via länken till höger.

 

 

Publicerad 2013-10-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 oktober 2013 - 09:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår